Jawapan Teka Teki dan Silang Kata

Sistem tekasilangkata.com menemukan 25 untuk soalan teka silang kata dari bersifat menunjukkan keadaan sebenar . Sistem kita mengumpul soalan dan jawapan teka silang kata dan teka teki daripada silang kata yang popular, teka-teki yang terdapat di media massa, game Android dan lain-lain akhbar popular. Masukkan panjang perkataan atau hint jawapan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.Kunci Jawapan Bersifat Menunjukkan Keadaan Sebenar

RateAnswerClue
Bahasa ...pada struktur kata dan bukannya struktur ayat dan bersifat pembeza makna contohnya bahasa Cina dan bahasa Thai
~ Oceania bahasa yang ditutu...
Realistik (ralistik) 1. berhubungan dengan fahaman realisme. 2. bersifat atau menunjukkan keadaan yang sebenarnya: gambaran yang diberikan dapat dikatakan ~.
Pragmatik ...ingkan (mengutamakan) kesan-kesan sebenar sesuatu daripada ciri-ciri teori dsb, bersifat praktikal, banyak memperhitungkan keadaan dan akibat yang seb...
Sinis ...sendakan, dll), mengandungi ejekan (cemuhan dsb), bersifat mengejek atau memandang rendah: cerpen-cerpen yang lebih banyak ~nya daripada menggambar...
Arbitrari ...ntu atau yang teliti, tidak berasaskan pemikiran (analisis dsb), mengikut sekehendak hati, sewenang-wenang: pemisahan antara dunia yang bersifat an...
Sofistikated 1. mempunyai cita rasa (perangai, tingkah laku, pandangan, dll) yang tinggi dan halus, bersifat kompleks dan halus (tidak bersahaja dan sederha...
Keluh ...g yang suka (kerap) mengeluh
2. bersifat suka mengeluh...
Ada ...radaan keadaan (sifat) berada: semua benda bersifat sementara sehingga akhirnya ~nya terletak di suatu tempat lain
mengada-ada <...
PETA Menunjukkan keadaan muka bumi
Makropsia (Ubat) keadaan pada seseorang apabila objek kelihatan lebih besar daripada saiznya yang sebenar
Alopati Kaedah merawat penyakit dengan cara mencetuskan keadaan yang berbeza daripada punca sebenar yang menyebabkan penyakit berkenaan.
Feudal (f?udal) berasaskan (bersifat, berkaitan dgn) feudalisme
kefeudalan keadaan feudalisme: sifat ~ Tikus Rahmat semalam jelas semasa dia menjadi pemimpin.
Hipokrit (orang yang) berpura-pura berperangai (berkelakuan, bersifat, dll) baik, (orang yang) memperlihatkan keadaan diri yang berlainan daripada yang sebenarnya, munafik
Ironis Menunjukkan atau bersifat ironi: Abdullah Hussain cuba menghidupkan situasi yang ~ dan menarik tentang sikap manusia yang berubah itu.
Semenanjung Tanah yang menganjur panjang ke laut, jazirah: S~ Tanah Melayu; ~ Arab; kesemenanjungan keadaan yang menunjukkan ciri-ciri semenanjung: ciri-ciri ~.
Apologetik (apologtik) bersifat menyesali sesuatu perbuatan yang telah terlanjur: nada suaranya yang ~ itu mungkin menunjukkan dia telah menyedari kesilapannya itu.
Puitis Bersifat puisi: nama yang ~; pilihan kata dan pengucapan yang ~; kepuitisan keadaan puitis: ~ bahasanya dapat dilihat melalui banyak...
Komunikatif ...i), dapat atau mudah menyampaikan sesuatu maksud (maklumat dsb): sajak-sajak yang dihasilkan oleh generasi Usman dan Masuri bersifat ~
k...
Urbanisasi Proses, usaha, dsb menjadikan sesuatu keadaan, kawasan, dsb bersifat bandar, pembandaran: begitu juga hasil daripada industrialisasi dan ~, berlaku...
Figuratif ...ang lebih abstrak atau imaginatif daripada makna biasanya, bersifat kiasan atau lambang: sejauh mana keberhasilan seseorang penulis skrip itu mengo...
Retrogresif (rtrogrsif) bersifat berbalik kepada keadaan sebelumnya yang lebih buruk (kurang maju, menurun dsb): langkah ~ yang boleh menjejaskan kedudukan eko...
Sarwajagat (bersifat) sejagat, universal, meliputi seluruh dunia, alam semesta: unsur-unsur yang mendukung idea atau konsep keindahan sastera ~; menghadapi te...
Cauvinis 1. bersifat menunjukkan pendirian atau semangat yang keterlaluan (melampau) dalam memperjuangkan kepentingan kaum atau golongan tertentu: tuduhan i...
Dolak-dalik (cakap atau pendirian yang) tidak tetap atau selalu bertukar-tukar, cakap berbalik-balik
berdolak-dalik bercakap berbalik-balik (sekejap ka...
Tradisional Berkaitan dgn, bersifat, atau mengikut tradisi: dlm kesusasteraan lama gaya bahasa dan teknik bercorak ~; masyarakat ~ masyarakat yang mengamal...
Tidak semua jawapan yang ditunjukkan, beri pattern atau hint yang lebih panjang untuk hasil yang lebih baik, atau sila gunakan fitur misteri kata untuk mendapat jawapan kata

Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata