Jawapan Teka Teki dan Silang Kata

Sistem tekasilangkata.com menemukan 25 untuk soalan teka silang kata dari yang palsu laku yang asli tidak laku apa itu . Sistem kita mengumpul soalan dan jawapan teka silang kata dan teka teki daripada silang kata yang popular, teka-teki yang terdapat di media massa, game Android dan lain-lain akhbar popular. Masukkan panjang perkataan atau hint jawapan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.Kunci Jawapan Yang Palsu Laku Yang Asli Tidak Laku Apa Itu

RateAnswerClue
Gigipalsu Yang palsu laku yang asli tak laku apakah itu
Langgam Mn 1. cara, kaedah, laku, adat kebiasaan: menurut ~ dan pandangan orang-orang kampung, abang masih dipandang hina; 2. irama lagu ...
Bahasa 1. sistem lambang bunyi suara yang dipakai sbg alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia (antara seorang individu dengan individu...
SIKAP Tingkah laku
Larap Laku (barang jualan), laris
Gajak Sikap dan langkah, tingkah laku, gerak-geri
Simbai Sl baik tingkah laku, sopan, tertib
Kayun Mn ark laku atau laris (barang-barang jualan)
Lelewa (llwa) Jk
berlelewa berlebih-lebihan (tingkah laku) berlagak, bertingkah
Abet Jk tingkah laku
mengabet bertingkah laku
bisa ~ tahu bertingkah laku
Pedologi (p?dologi) I kajian tentang kehidupan, tingkah laku dan perkembangan diri kanak-kanak
Aklimasi (Bio) penyesuaian (fisiologi dan tingkah laku) sesuatu organisma terhadap perubahan sekitaran
Sosiobiologi Kajian tentang aspek tingkah laku sosial manusia atau haiwan dari segi biologi
Psikopat (Psi) orang yang mempunyai personaliti antisosial sehingga menunjukkan tingkah laku yang tidak normal
Autentik (autntik) dapat dipercayai atau dijadikan pegangan, asli dan benar (bukan palsu, rekaan, dsb): makalah ~.
Khuluk Ar sifat, pekerti, pembawaan, laku: maka Sultan Muda pun besarlah, terlalu baik ~nya dan lakunya.
Sedu Ark sl cantik, elok, manis (rupa dll)
tingkah laku puteri itu ~ perdana sedap manis dipandang
Tort (Udg) salah laku (yang tidak melibatkan pelanggaran kontrak) yang boleh dikenakan tindakan sivil, seperti ganti rugi
Telatah Gerak-geri, tingkah laku, kelakuan, perangai: meluat benar perasaan Masri melihat ~ Nisah yang mengada-ngada pada malam itu.
Payu Jw 1. harga atau nilaian (sesuatu)
2. laku (barang jualan), laris
berpayu tawar-menawar (harga sesuatu)
memayukan menentukan harga sesuatu, menawarkan
Komisen (komisn) sejumlah (peratusan) bayaran yang dibayar kepada seseorang, ejen, jurujual, dsb kerana perkhidmatannya, dalal: jika laku keretanya, kita akan diberi ~.
Bilazim (Psi) tidak seperti keadaan yang lazim, tidak normal, abnormal: seorang pakar psikologi menggunakan prinsip pembelajaran dalam usahanya untuk mengubah tingkah laku ~.
Individualis 1. orang yang tetap mempertahankan keperibadian dan kebebasan diri
2. orang yang memperlihatkan kebebasan dirinya dalam tingkah laku atau tindak-tanduknya (pemikirannya, pendiriannya, dll)
Metalinguistik (mtalinguistik) 1. kajian tentang metabahasa
2. kajian bahasa yang merujuk kepada hubungan keseluruhan sistem linguistik dengan sist...
Kumanga, kumango = barang ~ barang kecil-kecil untuk keperluan hari-hari (seperti pinggan mangkuk, sikat, berus gigi, dll): kain, ~, pecah-belah, sekaliannya laku di sana, sebab wang banyak.
Tidak semua jawapan yang ditunjukkan, beri pattern atau hint yang lebih panjang untuk hasil yang lebih baik, atau sila gunakan fitur misteri kata untuk mendapat jawapan kata

Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata

Cl1ck (x) to close
Welcome to tekasilangkata.com