Jawapan Teka Teki dan Silang Kata

Sistem tekasilangkata.com menemukan 25 untuk soalan teka silang kata dari apa yang menetapkan bayaran sesuatu barang . Sistem kita mengumpul soalan dan jawapan teka silang kata dan teka teki daripada silang kata yang popular, teka-teki yang terdapat di media massa, game Android dan lain-lain akhbar popular. Masukkan panjang perkataan atau hint jawapan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.Kunci Jawapan Apa Yang Menetapkan Bayaran Sesuatu Barang

RateAnswerClue
HARGA Apa yang menetapkan bayaran sesuatu barang
Al-bai bithaman ajil Konsep perbankan Islam yang merujuk kepada penjualan barang dengan bayaran yang tertangguh
Mendreng (mndrng) IB menjual barang dengan bayaran beransur-ansur
mendrengan; barang ~ barang yang dibeli dengan bayaran beransur
Ganti rugi Wang atau barang untuk silihan kerugian, pampasan
mengganti rugi memberikan sesuatu atau membuat bayaran untuk mengatasi atau meluputkan kerugian yang dialami oleh seseorang dsb
CAJ Bayaran yg dikenakan bg perkhidmatan
Overhed (overh?d) (Eko) kos bahan dan perkhidmatan yang diperlukan dalam pengeluaran barang atau perkhidmatan, tetapi tidak boleh dikesan secara langsu...
Tarif 1. cukai yang dikenakan oleh kerajaan ke atas barang-barang, terutamanya yang diimport
2. senarai harga tetap seperti sewa bilik, makanan, ...
Cagar = cagaran 1. barang yang dijadikan sbg taruhan apabila berhutang, barang yang digadaikan, rungguh(an)
2. cengkeram, bayaran p...
Kontan IB 1. tidak bertangguh (bukan bayaran), tunai: tuan-tuan toko telah percaya untuk memberikan barang-barang kepadanya untuk dijual walaupun d...
Imbuh Tambahan pada barang yang ditimbang (disukat dll), tambahan supaya sama berat (nilai dll): setelah siap disukatnya padi itu diberikannya pula ~ seg...
Komisi IB 1. badan untuk tugas (kajian, siasatan, dsb) tertentu, suruhanjaya
2. = pergi ~ pergi ke sesuatu tempat untuk menyiasat (m...
Catit ... dan barang makanan)
mencatu 1. menetapkan (mengehadkan) penggunaan sesuatu: makanan biasa dicatu dalam keadaan perang; 2....
Tender (tnder) II tawaran untuk membuat sesuatu pekerjaan atau membekalkan barang dengan menyatakan sekali harga atau bayaran yang dikehendaki: sya...
Waran 1. surat kuasa yang dikeluarkan oleh majistret, biasanya kepada pegawai polis untuk membolehkannya menangkap seseorang atau menggeledah (meramp...
Insurans Perjanjian tanggungan yang dibuat oleh sesebuah syarikat untuk mengganti kerugian dan bayaran premium tertentu
masuk ~ dipertanggungkan dal...
Faktor 1. unsur atau sebab yang menyumbang kepada sesuatu hasil: kekuasaan ekonomi British di negeri ini ialah ~ terbesar yang menyebabkan bahasa I...
Kredit (krdit) 1. wang yang dipinjamkan, jumlah atau kemudahan pinjaman, piutang: ~ di atas kadar bunga yang sebanyak itu hanya dapat diberi jika b...
Tambang 1. = wang ~ = harga ~ bayaran untuk membawa barang-barang dll dengan kenderaan, sewa kerana menaiki kenderaan, sewaan: kepulan...
Sewa (s?wa) 1. penggunaan (peminjaman) sesuatu dengan membayar wang: segala yang bersabit dengan tanah itu seperti jual beli, gadai-menggadai, ~,...
Tangguh Pengunduran waktu (utk mengerjakan sesuatu, membayar hutang, dll), penundaan waktu
tenggang-~ batasan waktu
bertangguh 1.
Syarat 1. tuntutan (permintaan) yang mesti dipenuhi, jaminan, janji: jika orang yang meminang itu tidak dapat menunaikan tanda bertunang itu, maka ...
Pajak 1. kuasa untuk mengerjakan sesuatu dengan membayar sewa kepada kerajaan dll, pak
~ candu a) kuasa untuk menjual candu
b) tempat menjual...
Bebas (bbas) 1. tidak terhalang (utk bergerak, bercakap, dll), tidak terkongkong, tidak terkurung, lepas, leluasa: angkasa ~; dunia ~; politik ~; ...
Bayar ~ waktu terima bayaran dibuat secara tunai sewaktu barangan diserahkan kepada pembeli
berbayar dijelaskan, dilunaskan: hutangnya ...
Beri memberi 1. menyampaikan (sesuatu) kepada seseorang (utk disimpan, digunakan atau untuk sesuatu keperluan): kerani itu ~ saya dua helai boran...
Tidak semua jawapan yang ditunjukkan, beri pattern atau hint yang lebih panjang untuk hasil yang lebih baik, atau sila gunakan fitur misteri kata untuk mendapat jawapan kata

Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata