Jawapan Teka Teki dan Silang Kata

Sistem tekasilangkata.com menemukan 25 untuk soalan teka silang kata dari badan yang ditubuhkan untuk tujuan tertentu . Sistem kita mengumpul soalan dan jawapan teka silang kata dan teka teki daripada silang kata yang popular, teka-teki yang terdapat di media massa, game Android dan lain-lain akhbar popular. Masukkan panjang perkataan atau hint jawapan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.Kunci Jawapan Badan Yang Ditubuhkan Untuk Tujuan Tertentu

RateAnswerClue
Institusi Badan yang ditubuhkan untuk tujuan tertentu
Yayasan 1. pertubuhan yang dibentuk untuk mengusahakan sesuatu (seperti sekolah, badan penyelidikan, badan yang mengeluarkan biasiswa, dll): Universiti Har...
Tribunal 1. mahkamah pengadilan
2. tempat duduk majistret
2. lembaga atau badan khas yang ditubuhkan oleh pihak berkuasa untuk menyia...
Diet ...tk tujuan tertentu (seperti mengawal berat badan dll): ~ seimbang; pakar ~ pakar dalam kajian saintifik tentang pengambilan, peny...
Dekri ...merintahkan: pemerintah ~ wujudnya satu badan kerajaan yang akan ditubuhkan mengikut bentuk-bentuk tertentu....
Kanun ...dang tertentu: organisasi itu merupakan sebuah badan ~; mengkanunkan menjadikan undang-undang, mewujudkan (mengiktiraf dsb) menerusi pen...
Organisasi ...ian-bahagian (orang dll) dalam sesuatu pertubuhan (perkumpulan, perbadanan, dll) untuk tujuan-tujuan tertentu (kepentingan bersama dsb), pertubuhan: <...
Jawatankuasa Sekumpulan orang yang dilantik atau dipilih untuk melaksanakan atau mengurus tugas-tugas tertentu, panitia
~ ad hoc jawatankuasa kha...
Suruhanjaya Badan yang terdiri daripada beberapa orang (yang dilantik oleh kerajaan dll) untuk melakukan tugas tertentu
~ bebas badan yang ditubuhkan o...
Dana 1. kumpulan wang untuk sesuatu tujuan atau kegunaan: ~ untuk membantu mangsa bencana alam; 2. sl pemberian, sedekah, derma
3....
Khusus ...angkan masalah ekonomi, ~nya ekonomi luar bandar; badan-badan ~ badan untuk tujuan (tugas, tanggungjawab, dll) yang tertentu
mengkhusus...
Istimewa ...ntu), khusus: kami melihat pertunjukan itu dari satu pentas ~; gabungan sel yang ~ untuk menghantar utusan ke bahagian-bahagian badan dinamakan tis...
Badan ... tetapi kakinya kurus; susuk ~ keadaan bentuk badan dari segi fizikal, susuk tubuh
tidak sedap ~ tidak (berapa) sihat
~ tengah n...
Tubuh 1. = ~ badan keseluruhan jasad manusia atau binatang yang kelihatan (terdiri daripada kepala, badan dan anggota): makanan yang banyak...
Bank ...lain selain negara asal tempat bank tersebut diperbadankan
~ darah tempat menyimpan darah untuk kegunaan di hospital dsb
~ data ...
Terbit ...up menggunakan makanan untuk ~ tenaga dan membina badan atau pohonnya; 5. mengeluarkan (wang): jikalau boleh kiranya tolong tuanku terbi...
Baris 1. banjar atau deret yang merupakan garis lurus (pokok, huruf, dll): dia menangis setelah membaca dua tiga ~; 2. ark = barisan...
Kumpul; sekumpul ... kecil orang yang berpisah daripada kumpulan atau badan induk akibat perbezaan pendapat, persengketaan dsb, biasanya berkaitan dengan soal politik
...
Main 1. sesuatu yang dilakukan untuk bersenang-senang atau bersuka-suka (dengan menggunakan alat-alat tertentu atau tidak): ~ bola; ~ gasing; ~ guli; ~ ...
Kena ...memukul dengan tangan, menangani
~ baju di badan maka sesuai prb menimbangkan baik buruk perbuatan orang lain berasaskan perasaan atau sifa...
Kerja ...idak ~ hari ini?; ~ siang malam manakan tak teruk badan; ~ amali kerja mempraktikkan (melakukan) apa yang tersebut dalam teori
~ bakti ...
Musiman Mengikut musim (waktu) tertentu: acara ~ untuk tujuan-tujuan semasa.
Carter Bp sewa bas, kapal terbang, dll bagi tempoh, tujuan, dan orang tertentu
Keluyur Jk
berkeluyuran, mengeluyur pergi ke sana sini (dengan tiada tujuan tertentu), berkeliaran, merayau(-rayau)
Arboretum (arbortum) kawasan yang ditanami dengan spesies pokok tertentu untuk tujuan pemuliharaan sumber genetik, pendidikan, dan penyelidikan
Tidak semua jawapan yang ditunjukkan, beri pattern atau hint yang lebih panjang untuk hasil yang lebih baik, atau sila gunakan fitur misteri kata untuk mendapat jawapan kata

Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata