Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan kerja

1. usaha (kegiatan, urusan) yang bertujuan untuk menghasilkan (menyelesaikan, menyediakan, dsb) sesuatu: beberapa minggu lagi selesailah ~ membesarkan jalan itu; banyak lagi ~ yang perlu dibuat untuk menyambut ulang tahun kemerdekaan; 2. = pekerjaan sesuatu yang diusahakan (dilakukan berterusan) kerana mencari nafkah: ~nya yang baru ini menjadikan hidupnya agak senang; mencari ~ berusaha untuk mendapatkan jawatan atau tugas-tugas yang menghasilkan pendapatan (secara berterusan)
3. (segala) tugas atau urusan (yang telah ditentukan sbg tanggungjawab), kewajiban, peranan: pastikan supaya dia menjalankan segala ~nya dengan memuaskan; anggota pertubuhan ini hendaklah menjalankan ~ masing-masing; 4. sesuatu (apa sahaja) yang dilakukan, perbuatan: setiap hari itulah saja ~nya, menghabiskan masa dengan kawan-kawannya; 5. bp = bekerja: awak tidak ~ hari ini?; ~ siang malam manakan tak teruk badan; ~ amali kerja mempraktikkan (melakukan) apa yang tersebut dalam teori
~ bakti kerja yang dilakukan untuk kepentingan negara atau orang ramai (bukan untuk mendapatkan bayaran)
~ borong kerja yang pembayarannya didasarkan pada keseluruhan kerja yang terlibat (bayarannya setelah selesai seluruhnya atau menurut banyak kerja yang dibuat semuanya)
~ halus kerja yang memerlukan kemahiran serta ketelitian
~ kahwin segala kegiatan dan urusan yang berkaitan dengan perkahwinan
~ kapal kerja di kapal (sbg anak kapal)
~ kasar kerja yang lebih memerlukan kekuatan tenaga daripada kemahiran
~ kayu pertukangan kayu
~ kosong bp jawatan yang belum dipenuhi, lowongan kerja
~ ladang kerja di ladang, (usaha) berladang
~ lapangan kajian saintifik yang dijalankan di luar bilik darjah, makmal atau pejabat untuk mendapatkan data, maklumat, dsb (bagi tujuan tertentu);~ latihan sesuatu yang dibuat untuk memahirkan diri atau untuk mendapatkan pengalaman
~ lembur kerja yang dibuat di luar waktu pejabat
~ luar a) kerja selain kerja atau tugas biasa (dibuat untuk menambah pendapatan)
b) kerja yang dibuat di luar pejabat atau tempat kerja yang lazim
~ mengikut peraturan kerja yang dijalankan tidak lebih daripada (atau secara terperinci mengikut) yang ditentukan oleh peraturan kerja
~ paksa kerja yang diwajibkan melakukannya (sbg hukuman)
~ pejabat kerja pengurusan (pentadbiran dll) yang biasa dilakukan di pejabat
~ raja sl kerja yang diwajibkan membuatnya (dengan tiada diberi upah), kerah, (pekerjaan) rodi
~ rampaian berbagai-bagai kerja atau latihan untuk memahirkan murid-murid dalam ilmu pelajaran yang berkenaan
~ raya kerja-kerja pembinaan dan kejuruteraan oleh kerajaan untuk faedah orang ramai (seperti membina jalan raya, mengadakan bekalan air, dll)
~ sambilan kerja yang dibuat (secara sambilan) di samping kerja biasa atau kerja tetap yang lain
~ sawah kerja di sawah, bersawah (bertanam padi)
~ sawat kerja yang dilakukan oleh pesawat (jentera)
~ sementara kerja untuk jangka masa tertentu (bukan berterusan)
~ tangan kerja yang dibuat dengan tangan (seperti anyam-menganyam, pertukangan, dsb)
~ tetap kerja yang berterusan (dilakukan oleh pekerja berjawatan tetap)
~ baik berimbauan, datang buruk (malang) berhamburan prb ketika hendak mengadakan kerja, baik dirundingkan terlebih dahulu, ketika timbul kemalangan, dibantu beramai-ramai
~ raja dijunjung ~ kita (sendiri) dikelek prb kerja sendiri pun boleh dibuat di samping membuat kerja orang
~ sebarang hubah, kasih sebarang tempat prb bekerja dengan tidak berperaturan
sedikit ~ banyak berantun prb orang yang malas
tidak ~ cari ~ prb orang yang sengaja melakukan sesuatu yang akhirnya menyusahkan dirinya juga
sekerja sama pekerjaan (terlibat dalam jenis kerja yang sama)
kesatuan ~ kesatuan (perkumpulan atau pergabungan) pekerja yang terlibat dalam jenis kerja yang sama
bekerja 1. melakukan atau menjalankan sesuatu atau berbagai-bagai kegiatan (usaha, tugas, dsb) untuk menghasilkan (menyelesaikan, menyediakan, dll) sesuatu: setiap pegawai dan kakitangan yang lain ~ bersungguh-sungguh untuk menghasilkan sebuah kamus yang baik; beberapa orang buruh sedang ~ keras membaiki jalan raya; 2. mengusahakan sesuatu atau melibatkan diri dalam kegiatan tertentu untuk mencari nafkah (memperoleh pendapatan): ada antara mereka yang menjadi pengemis kerana malas ~; sebahagian besar daripada siswazah itu sudah pun ~; 3. pergi (menghadirkan diri) ke tempat kerja seperti pejabat dll dan menjalankan tugas dan tanggungjawab: saya bercuti selama tiga hari dan akan balik ~ pada hari Khamis; mengerjakan 1. membuat (menjalankan) sesuatu kerja atau pekerjaan, membuat (melakukan) sesuatu: taat sungguh ia ~ segala suruhan Tuhan; 2. = mengerjai ark mengusahakan: kebanyakan petani di kawasan itu ~ tanah-tanah sewa; ~ (mengerjai) mayat menyempurnakan mayat (seperti memandikan, mengafaninya dll)
3. melaksanakan (tugas, rancangan, kewajiban, dll), menjalankan, melakukan: segala rancangan yang sudah teratur hendaklah dikerjakan segera; ~ haji (puasa, sembahyang, dll) naik haji (berpuasa, bersembahyang, dll)
4. menyudahi, menyelesaikan, menghabisi: kerjakan ini dahulu sebelum dibuat kerja lain; 5. menghabisi, membunuh: musuh yang menyeludup habis dikerjakan, satu pun tak ada yang hidup; 6. mengadakan serta mengurus majlis perkahwinan dll
terkerjakan terbuat, terlaksanakan, dapat dijalankan (dilakukan): susahnya terlalu sangat banyak kalau tiada ~ oleh paman; memperkerjakan menyuruh atau menempatkan (seseorang) bekerja (di): aku diperkerjakan selama beberapa bulan di dok perusahaan Bethleham Steel; pekerjaan 1. sesuatu yang dikerjakan (dilakukan, dibuat), perbuatan: ~mu membakar negeri Langkapuri itu juga bukan ~ laki-laki; 2. sesuatu yang dilakukan (harus dilakukan) sbg tanggungjawab, kewajiban, tugas: sempurnalah ~ yang dititahkan paduka ayahanda itu; ~nya membersihkan pekarangan rumah belum selesai; ~ Allah kewajiban kepada Allah
3. sesuatu (usaha, kegiatan, dsb) yang dilakukan berterusan (dr sehari ke sehari) untuk keperluan hidup, usaha atau kegiatan untuk mendapatkan wang, pencarian: pd masa itu, bapaku memegang ~ tuan syahbandar Holanda; mereka semua mahukan ~ yang memberikan pendapatan yang besar; ~ kolar putih kerja seperti yang dilakukan oleh golongan pengurusan (profesional, perkeranian, dsb, iaitu bukan kerja kasar yang memerlukan kekuatan tenaga)
~ tangan kerja membuat barang-barang dengan tangan (seperti menganyam dll)
4. ark pergerakan atau perjalanan sesuatu: beliau menerangkan ~ jentera itu kepada pelawat-pelawat; 5. majlis (istiadat) perkahwinan dll: banyak dia berbelanja kerana ~ kahwin anaknya; ~ baik lekas-lekaskan, jangan ditimpa ~ buruk; ~ buruk lambat-lambatkan, untung-untung datang ~ baik prb Mn pekerjaan baik (seperti pekerjaan kahwin) hendaklah disegerakan melakukannya supaya tidak ada apa-apa halangan (sebaliknya pekerjaan yang tidak baik hendaklah ditangguhkan supaya dapat difikirkan dengan lebih teliti)
sepekerjaan sama (sejenis) pekerjaannya, sekerja
berpekerjaan mempunyai pekerjaan (pencarian)
tidak ~ a) tidak mempunyai pekerjaan: banyak anak muda yang telah tamat persekolahan berkeliaran tidak ~; b) tidak berkepentingan
pengerjaan perihal (perbuatan, usaha, dsb) mengerjakan atau membuat sesuatu, cara (proses) melakukan sesuatu, pengolahan
~ minyak pengolahan minyak
~ utama Id perihal mengerjakan hitungan yang menjadi sendi atau asas segala hitungan (seperti menambah, mengurangi, membahagi, dan memperbanyak)
pekerja orang yang bekerja (lazimnya untuk mendapat bayaran atau memperoleh pendapatan), orang yang memegang sesuatu jawatan (dalam perkhidmatan awam atau swasta): beberapa orang ~ telah diberhentikan perkhidmatan mereka oleh syarikat itu; badan ~ Id jawatankuasa (panitia) yang terdiri daripada beberapa ahli (pertubuhan dll) yang bertanggungjawab terhadap kerja sehari-hari
~ bulanan (harian, mingguan) pekerja yang menerima bayaran tiap-tiap bulan (hari, minggu)
~ haram pekerja (biasanya rakyat negara asing) yang bekerja tanpa mendapat kebenaran pihak berkuasa yang berkenaan
~ hukuman orang yang terpaksa bekerja kerana menjalani hukuman
~ kabel orang yang kerjanya memasang atau membaiki kerosakan kabel
~ lapangan orang yang membantu penyelidik, pakar dsb melakukan kerja lapangan
~ lepas pekerja yang tidak tetap
~ rencam pekerja yang membuat berbagai-bagai kerja kecil
pengerja orang yang mengerjakan atau mengusahakan sesuatu: orang kaya seperti tuan tanah benar-benar berpengaruh ke atas penyewa atau ~ tanah mereka.

Soalan teka teki atau teka silang untuk kerja

- Apa yang tidak digemari ramai tetapi diperlukan


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata