Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan haiwan

1. makhluk (manusia dan binatang) yang bernyawa
2. binatang
doktor ~ doktor yang kepakarannya mengubati binatang, doktor veterinar
ilmu ~ pengetahuan tentang penyakit binatang dsb dan cara mengubatinya, sains veterinar
~ khunsa haiwan yang mempunyai alat kelamin jantan dan betina
kehaiwanan 1. sifat (kelakuan) seperti haiwan, kebinatangan: sifat kasar dan suka berbunuhan itu adalah sifat ~ yang merosakkan perikemanusiaan; 2. sesuatu urusan dll yang mengenai binatang: soal-soal ~ dalam negeri ini diurus oleh Jabatan Haiwan.

Soalan teka teki atau teka silang untuk haiwan

- Ahmad bin Abu, kambing bin apa
- binatang
- Sita dan Aisyah lahir pada masa yang sama, ibu yang sama, bapa yang sama, tetapi mereka bukan kembar. Sebab mereka adalah...


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata