Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan tuan

1. orang tempat menghambakan diri: orang kulit putih di Amerika masa itu banyak yang menjadi ~ kepada hamba abdi daripada bangsa Negro; ~ hamba sl tuan
2. a) = ~ punya pemilik (kedai, perusahaan, dll): jika kereta yang dipandu itu tidak mempunyai lesen, ~ punya kereta itu akan didakwa; b) kepala atau pengurus (pejabat, perusahaan, dll)
~ kebun pengusaha (pengurus) kebun
3. orang laki-laki (yang dihormati): ~ yang datang semalam datang lagi pagi tadi; sepeda ~ Id basikal untuk orang laki-laki
4. a) panggilan bagi orang laki-laki yang berpangkat atau yang patut dihormati: ~ doktor; ~ hakim; T~ Syed Nasir; b) sl panggilan (sebutan) bagi wanita bangsawan: ~ puteri; mengapatah maka ~ hamil maka dibuangkan; 5. kata ganti yang halus bagi orang laki-laki atau perempuan yang dilawan bercakap (engkau atau awak yang lebih halus): ~ sendiri sudah tahu asal saya dari Kampung Balimbing; 6. panggilan bagi orang laki-laki bangsa Eropah: ~ dan memnya tidak meninggalkan pesan apa-apa ketika mereka keluar tadi; ~ besar a) ketua perusahaan (ladang dll)
b) Id ark Gabenor Jeneral
~ kecil a) = ~ muda anak sulung laki-laki dalam sesuatu keluarga atau adik laki-laki tuan rumah
b) penolong (wakil) tuan besar (perusahaan dll)
~ rumah a) orang yang memiliki rumah, ketua rumah (keluarga)
b) orang yang meraikan tetamu (biasanya pada majlis yang diadakan di rumahnya atau yang dianjurkannya)
~ tamu ark tuan rumah
~ tanah pemilik tanah
tuan-tuan 1. orang laki-laki (sekalian yang hadir): ~ yang dihormati, silalah duduk; 2. sl orang bangsawan, ningrat: maka ~ itu pun nak ke darat dengan segala persembahannya, lalu berjalan ke Bukit Siguntang; anak ~ anak raja-raja
bertuan 1. ada tuannya (pemiliknya), mempunyai penguasa: semua tanah yang dulunya hutan di kawasan itu sekarang sudah ~ dan akan diusahakan; 2. bertindak (bersikap) sbg tuan: semenjak kematian bapanya dia ~ di sini; 3. memanggil atau menyebut tuan (kpd): janganlah ~ lagi kepada saya, panggillah saya abang sahaja; bertuankan 1. mempunyai sbg tuan, berketuakan: kalaulah ini benar bermakna bukan sahaja kita masih ~ mereka dari segi teknologi bahkan juga dari segi pengurusan; 2. menghamba kpd, menganggap sbg tuan kpd: pd bicara dinda tiada mahu dinda ~ lain daripada Yang Dipertuan; janganlah kita ~ anak raja seorang ini; menuani menguasai, memiliki
menuankan menjadikan tuan, memanggil tuan (kpd orang yang dilawan bercakap): Tuan Bob dituankan oleh orang-orang suruhannya, diayahkan oleh peringkat anak-anak; mempertuan, mempertuankan menganggap (mengakui) tuan: yang mana baik berkenan ke bawah duli tuanku akan ganti duli tuanku itulah patik sekalian sembah dan pertuan; Yang Dipertuan (gelaran kpd) raja atau sultan yang memerintah
~ Besar; bangsa ~ bangsa yang menganggap dirinya lebih tinggi atau mulia daripada bangsa lain
hak ~ hak atau kedaulatan ke atas sesuatu daerah (negeri)
mempertuani ark menguasai
tuanan bangsawan, ningrat
anak ~ anak tuan-tuan
ketuanan hak menguasai dan memerintah sebuah (negeri, daerah, dll), kedaulatan: untuk menjamin ~ politik Melayu, maka dunia politik Melayu harus dirombak; ketuan-tuanan seperti seorang tuan (ketua, orang berpangkat, dll): Saya pegawai Kerajaan, Encik Ramli berkata ~; pertuanan 1. golongan orang bangsawan, kaum ningrat: tatkala itu Bendahara pun hendak masuk menghadap baginda diiringkan oleh segala pegawai dan ~; Dewan P~ dewan yang dianggotai oleh orang bangsawan dalam parlimen Inggeris
2. kuasa pemerintahan (ke atas negara dll): dgn itu pemerintahan atau ~ Siam di atas kedua-dua negeri itu pun diiktiraf; 3. = hak ~ kedaulatan


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata