Jawapan Teka Teki dan Silang Kata

Sistem tekasilangkata.com menemukan 25 untuk soalan teka silang kata dari proses penyesuaian dengan keadaan yang baharu atau berbeza daripada sebelumnya . Sistem kita mengumpul soalan dan jawapan teka silang kata dan teka teki daripada silang kata yang popular, teka-teki yang terdapat di media massa, game Android dan lain-lain akhbar popular. Masukkan panjang perkataan atau hint jawapan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.Kunci Jawapan Proses Penyesuaian Dengan Keadaan Yang Baharu Atau Berbeza Daripada Sebelumnya

RateAnswerClue
Antiklimaks Keadaan yang menjunam atau turun secara tiba-tiba kesannya (keistimewaannya dll) daripada suatu keadaan atau aliran yang memuncak, penurunan yang berb...
Adaptasi Penyesuaian dengan keadaan dsb yang baru atau berbeza: ~ buku-buku Indonesia sedang diusahakan oleh Bahagian Terjemahan
seseorang itu perlu mem...
Warna ...sesuatu budaya; pewarnaan perihal atau proses mewarnakan (mewarnai): mulakan dengan ~ pipi; pewarna bahan untuk mewarnakan (m...
Tingkat ...atan batas waktu, perenggan sesuatu kejadian (proses), takat: rancangan itu masih dalam ~ permulaan; setingkat 1. satu tingkat (ting...
Ubah I kelainan (dengan yang lain), beza, lain
tak ~ sama benar dgn, tidak ada bezanya
berubah 1. berbeza (drpd keadaan...
Ikat ...uatan mengikat; ~ nitrogen (Bio) 1. proses pernukaran nitrogen atmosfera menjadi bahan bernitrogen(seperti ammonia) oleh sesetengah bakt...
Alopati Kaedah merawat penyakit dengan cara mencetuskan keadaan yang berbeza daripada punca sebenar yang menyebabkan penyakit berkenaan.
Kondensasi (kondnsasi) (Kim) proses perubahan keadaan sesuatu bahan daripada wap atau gas kepada cecair, pemeluwapan
terkondensasi berubah daripada wap (atau gas) kepada cecair
Peluwap; memeluwap ... memeluwapkan menjadikan wap (gas) berbentuk cecair
pemeluwapan proses perubahan keadaan sesuatu bahan daripada wap (gas) kepada c...
Homogen ...nsur-unsur yang sama jenisnya
kehomogenan keadaan atau sifat homogen: ~ pendapat dalam bidang politik boleh diterangkan dengan dua prose...
Urbanisasi Proses, usaha, dsb menjadikan sesuatu keadaan, kawasan, dsb bersifat bandar, pembandaran: begitu juga hasil daripada industrialisasi dan ~, berlaku...
Dinamik Bertenaga dan berkekuatan serta mampu membuat penyesuaian serta menerbitkan pembaharuan dan kemajuan: pembangunan masyarakat yang lebih ~ harus men...
Niskala ...an atas ~; peniskalaan perihal, proses atau perbuatan meniskalakan...
Pemimpin 1. orang yang memimpin: ~-~ Perikatan bergembira hari ini menyambut kemenangan mereka; 2. buku pedoman, petunjuk
berpemimpinkan ...
Bius ...sedar kerana dibius
pembiusan perihal (proses, perbuatan, dsb) membius...
Pemulihan Perbuatan memulihkan, pengembalian kepada keadaan yang semula, pemulangan atau pengembalian (hak, harta benda, dll): rundingan ~ hubungan antara du...
Apungan ...u keadaan terkatung-katung
pengapungan proses (perbuatan, usaha dsb) mengapung atau mengapungkan: ~ bangkai kapal yang tenggelam itu ten...
Mapan ...tentangan dengan ~; pemapanan perihal (proses, perbuatan) memapankan sesuatu, pemantapan, pengukuhan, penstabilan...
Variasi 1. penyimpangan atau sesuatu yang menyimpang daripada keadaan (sifat, ciri-ciri, dsb) yang lazim atau standard, kelainan: ~ bahasa; 2...
Lengkung ...aan melengkung
pelengkungan perihal (proses atau perbuatan) melengkung atau melengkungkan: proses pelenturan, ~ dan peretakan kerak bu...
Ubah suai; mengubah suai ... pengubahsuaian perihal (perbuatan, kerja, proses, dsb) mengubah suai: biasanya beberapa ~ berlaku oleh sebab timbulnya persoalan baru dalam...
Spektrum ...ulat atau lingkungan sesuatu perkara tertentu: proses pendidikan hendaklah berakarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam apa juga ~; perkembangan...
Indah ...~ alam; pengindahan perihal (tindakan, proses, usaha, dsb) menjadikan indah, perihal mengindahkan: kebersihan yang terkawal, ~ bangunan ...
Radikal ...b>meradikalkan menjadikan sesuatu radikal: proses ~ garis perjuangan pragmatis kesatuan sekerja yang tradisional; keradikalan periha...
Luah; meluah ...a ke dlm sebuah ~; peluahan perihal (proses) meluahkan sesuatu (perasaan)...
Tidak semua jawapan yang ditunjukkan, beri pattern atau hint yang lebih panjang untuk hasil yang lebih baik, atau sila gunakan fitur misteri kata untuk mendapat jawapan kata

Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata

Cl1ck (x) to close
Welcome to tekasilangkata.com