Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan tingkat

1. lapis daripada sesuatu benda (binaan dll) yang berbentuk bersusun-susun (bertindih-tindih, berlapis-lapis), lantai ketinggian, lenggek (bangunan), tumpuan (tangan dll): bangunan enam ~ itu akan siap hujung tahun ini; mangkuk ~ bekas yang bertindih-tindih dan dirangkaikan oleh pemegangnya, mangkuk tepen, siya
~ peraduan lantai yang lebih tinggi letaknya untuk tempat tidur
2. = tingkatan taraf kedudukan (jawatan, kemajuan, dll), darjat, kelas, pangkat, peringkat: jawatannya sekarang lebih tinggi ~nya daripada jawatan sebelumnya; kemajuan ekonomi negeri ini sudah mencapai tingkatan yang agak tinggi; ~ hidup taraf hidup
3. = tingkatan batas waktu, perenggan sesuatu kejadian (proses), takat: rancangan itu masih dalam ~ permulaan; setingkat 1. satu tingkat (tingkatan)
2. = ~ dgn sama tingkatnya atau martabatnya dll (dengan ), setaraf (dengan )
~ demi ~ sedikit demi sedikit (bertambah dll)
tingkat-tingkat Mn pemijak kaki
tetingkat kepingan papan dsb tempat meletakkan buku (pakaian, kasut, dsb), rak, para
bertingkat ada tingkatnya, mempunyai tingkat
bertingkat-tingkat 1. berlenggek-lenggek, bersusun-susun, bertindih-tindih: bangunan-bangunan lama dirobohkan dan pada tempatnya didirikan bangunan yang ~; 2. berkelas-kelas, berpangkat-pangkat, bertaraf-taraf: kebolehan kanak-kanak dalam pelajaran mereka ~ antara seorang dengan yang lain; kedudukan manusia dalam sesuatu masyarakat lazimnya ~; 3. makin tinggi (naik, sukar, dll) sedikit demi sedikit: dlm tempoh sepuluh tahun pangkatnya naik ~ daripada askar biasa menjadi kapten; meningkat 1. menginjak (tangga dll) untuk naik ke atas, memanjat (pokok dll), menaiki (basikal dll): sedang mentuanya membawa perian dan labu ke pancuran, Basanai ~ pintu itu; 2. mencapai tingkat (angka dll), naik (meninggi, mengatas, dll), bertambah banyak (hebat, penting, dll): perbelanjaan untuk pendidikan ~ dari setahun ke setahun; dengan ini jumlah kematian telah ~ ke angka 79 orang; keriangannya ~ dan ia berdiri memberi pidato tanpa rancangan; 3. berubah dalam keadaan (masa dll) yang lain: apabila ~ dewasa anak itu menjadi seorang pahlawan muda yang gagah berani; meningkat-ningkat 1. terus meningkat (bertambah dll): keuntungan yang diperolehnya ~; 2. menjadikan bertingkat-tingkat (berlapis-lapis, bersusun yang satu di atas yang lain)
meningkatkan meninggikan kedudukan (taraf dll), membesarkan (pengeluaran dll), memperhebat: daya usaha ini akan ~ kemungkinan pertumbuhan ekonomi; kerjasama antara parti-parti komponen BN perlu ditingkatkan lagi; ~ diri membesarkan (mengangkat) diri
mempertingkat menjadikan lebih tinggi atau lebih besar lagi (kedudukan, taraf, mutu, hasil pengeluaran, dll), menjadikan lebih hebat (giat, erat, dll), memperhebat: peranan ~ mutu bahasa Melayu tidak terletak di bahu pengkaji dan peminat bahasa sahaja; sikap kejam Soviet itu telah menambah keazaman Mujahideen untuk ~ perjuangan mereka; tingkatan tingkat, kelas, peringkat, perenggan, takat
~ gaji peringkat (tingkat) gaji
orang ~ atasan orang kelas (golongan) atasan
peningkatan perbuatan (usaha dsb) meningkatkan atau mempertingkatkan: ~ daya pengeluaran; ~ hasil jualan; ~ mutu.


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata