Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan khilaf

salah (kerana kecuaian, kurang pengalaman, dll), keliru, silap: adalah juga beberapa kesalahan di dalamnya daripada ~ atau lupa; terkhilaf tersalah (kerana kurang teliti, kurang pengalaman, dll), terkeliru, tersilap: harap maaf kiranya saya ~; kekhilafan kesalahan (kerana kurang teliti, kurang pengalaman, dll), kekeliruan, kesilapan: beberapa ~ yang terdapat dalam laporan itu telah dibetulkan.

Soalan teka teki atau teka silang untuk khilaf

- Silap


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata

Cl1ck (x) to close
Welcome to tekasilangkata.com