Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan abad

jangka masa seratus tahun (atau satu daripada jangka masa seratus tahun yang berurutan yang dimulai dengan kejadian yang terpenting, iaitu Hijrah Nabi Muhammad SAW bagi Tahun Hijrah atau kelahiran Nabi Isa bagi Tahun Masihi), kurun: dlm ~ ke-15 tarikh Masihi (~ ke-9 tarikh Hijrah) Melaka berkuasa di Asia Tenggara
beberapa ~ yang lampau
beberapa ratus tahun yang lalu
~ kedua puluh jangka masa dari tahun 1901 hingga ke tahun 2000
~ emas zaman sesuatu bangsa atau negara mencapai puncak kejayaan, zaman kegemilangan (gemilang)
~ pertengahan = ~ tengah zaman dalam sejarah Eropah antara zaman purbakala dan zaman baru (meliputi jangka masa antara kira-kira tahun 476 hingga 1453M)
~ al-abid kekal selama-lamanya
berabad-abad beratus-ratus tahun
sudah ~ lamanya sudah beratus-ratus tahun lamanya

Soalan teka teki atau teka silang untuk abad

- ERA
- Lama daripada dekad, awal daripada alaf


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata

Cl1ck (x) to close
Welcome to tekasilangkata.com