Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan ajar

tunjuk ~ petunjuk supaya diketahui (diikut dll) sbg bimbingan atau panduan untuk melakukan sesuatu: itulah hasil daripada tunjuk ~ cikgu dahulu
berajar (telah) diajar (dididik) dengan budi bahasa (cara-cara kesopanan dsb), berpendidikan, beradat: budak-budak itu tidak ~
belajar berusaha untuk memperoleh ilmu pengetahuan (sesuatu kepandaian dll), menuntut ilmu pengetahuan dll, menjalani latihan, dsb: ~ bahasa Inggeris
~ cara-cara berniaga
~ bertukang
mengajar 1. menyampaikan ilmu pengetahuan (kemahiran dsb) kepada orang lain, mendidik, melatih, memberikan petunjuk-petunjuk kpd: ~ orang menggunakan senjata
2. membaiki kelakuan dengan memberi nasihat dsb, mendidik: ia ~ anaknya supaya jangan nakal
3. membuat seseorang melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan pengalaman dsb yang telah diperolehnya: musim kemarau ini akan ~ kita supaya tidak menggunakan air dengan membazir
kesulitan hidup ~ orang lebih berusaha
4. memarahi (memukul seseorang) supaya jera (tidak melakukan lagi sesuatu)
itik diajar berenang = tak usahlah diajar anak buaya berenang, ia sudah pandai prb mengajar orang yang lebih banyak pengalaman
mengajari mengajar seseorang (sesuatu ilmu pengetahuan, kemahiran, dsb), melatih (seseorang): anak-anak yang masih kecil janganlah diajari bersolek
guru yang ~ murid-murid darjah 5 ilmu alam dan sejarah
mengajarkan mengajar sesuatu (kpd seseorang dll), memberi sesuatu pelajaran (ilmu pengetahuan, kemahiran, dsb): siapa ~ hitungan yang sesulit ini
ia ~ cara-cara mengendalikan mesin tersebut kepada pekerja-pekerja baru
guru yang ~ sesuatu mata pelajaran
ajaran 1. segala sesuatu yang diajarkan, nasihat, petunjuk: mempercayai keramat adalah bertentangan dengan ~ agama
tidak melupakan ~ guru
~ sesat
ajaran yang terpesong daripada akidah atau syariat agama Islam
2. teori, mazhab: ~ Darwin
~ Imam Shafie
3. hukuman (pukulan dll) untuk menjerakan: sudah beberapa kali ia diberi ~ oleh pemuda-pemuda sekampungnya
pengajaran 1. perihal mengajar, segala sesuatu yang berkaitan dengan mengajar (seperti cara atau sistem mengajar, aspek yang dipentingkan, dll): ~ bahasa Malaysia di sekolah-sekolah masih menghadapi beberapa kesulitan
2. segala sesuatu (cara, perbuatan, dll) yang diajarkan, ajaran: diperbuatlah oleh gergasi kedua seperti ~ Pak Pandir
3. peringatan, pedoman: pengalaman ini akan menjadi ~ bagi saya
supaya mereka dapat mengambil ~ daripada tanda-tanda kebesaran-Nya
pelajaran 1. segala sesuatu yang dipelajari atau diajarkan, ilmu pengetahuan (yang diperoleh): mereka diseru supaya menggunakan ~ yang ada pada mereka untuk faedah masyarakat
2. proses (usaha, kegiatan) belajar atau mencari ilmu pengetahuan, pengajian, penuntutan (ilmu pengetahuan): beberapa orang pelajar dari sekolah tersebut akan melanjutkan ~ mereka di luar negeri
3. yang berkaitan dengan pengajaran ilmu pengetahuan: masalah ~
~ dewasa
pelajaran bagi orang dewasa (yang tidak bersekolah sebelumnya)
~ percuma pelajaran yang tidak dikenakan bayaran (kpd pelajar)
~ sekular pelajaran yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan keduniaan (tidak berkaitan erat dengan bidang keagamaan atau kerohanian), pendidikan duniawi: perkembangan sistem ~ sekular menyebabkan berlakunya proses sosialisasi
berpelajaran mempunyai pelajaran, berpendidikan: ceramah itu bukanlah bagi orang ~ sahaja, tetapi terbuka juga kepada para peminat
pembelajaran proses (kegiatan) belajar
pengajar 1. ajaran: tidak mendapat petunjuk dan ~
2. orang yang mengajar (seperti guru, pensyarah, dsb): pd masa ini, sangat kekurangan tenaga ~
pelajar orang yang belajar (seperti murid sekolah, penuntut di maktab, dsb), orang yang mengaji (menyelidiki ilmu): ~ sekolah menengah
~ universiti
mempelajari belajar untuk mengetahui sesuatu dengan mendalam: kami telah ~ cara-cara pemberitaan akhbar itu
~ ilmu sains
terpelajar telah mendapat pelajaran, berpelajaran (tinggi), berpendidikan (tinggi)
kaum (golongan) ~ orang cerdik pandai
pemelajaran proses mempelajari: taraf penguasaan bahasa Inggeris begitu tinggi tetapi ~nya terhad kepada mereka yang menghadiri sekolah aliran Inggeris.


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata