Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan alir i;mengalir

1. bergerak berterusan (bukan air, cecair, tenaga elektrik, dll): air sungai ~ ke laut
darah ~ keluar daripada luka di kepalanya
2. bergerak perlahan-lahan dan sedikit-sedikit, meleleh (bukan air mata, peluh, dll): air matanya ~ juga dalam suram-suram cahaya
3. bergerak melalui atau menerusi kawat (bukan arus atau tenaga elektrik)
4. bergerak keluar atau masuk (dr sebuah negara ke negara lain dsb), berpindah banyak-banyak (ke negara atau tempat lain): emas ~ ke luar negeri
mengaliri Id mengalir ke (sesuatu kawasan, daerah, dll): air bendungan itu dapat ~ daerah yang luas
mengalirkan 1. menyebabkan (menjadikan) mengalir, menyalurkan (air dll) ke: maksud bendungan ini ialah untuk ~ air ke sawah
pertempuran yang ~ darah
2. menyebabkan bergerak (di air), menghanyutkan: ~ rakit
3. menyalurkan (cita-cita, kegiatan, dsb), mengarahkan
aliran 1. gerakan mengalir (bukan air, tenaga elektrik, dll): ~ air sungai menuju ke laut
~ tenaga elektrik
2. gerakan keluar atau masuk biasanya banyak-banyak (dr sebuah negara ke negara lain dsb): ~ emas ke luar negeri
3. saluran (seperti paip air, dawai elektrik, dll) tempat mengalirnya sesuatu: ~ sungai itu selalu berpindah-pindah
4. haluan pemikiran (pendapat), mazhab (politik, pandangan hidup, dll)
~ falsafah moden pandangan (haluan) falsafah moden
~ komunis pendapat atau pemikiran komunis
~ zaman pandangan hidup masa tertentu
5. jalan (cerita dsb): cerita ini kutuliskan secara roman sejarah, tetapi ~nya kusesuaikan dengan kisah peperangan Kedah
6. arah perkembangan, kecenderungan atau kemungkinan (hala sesuatu perkembangan): ~ puisi tahun enam puluhan
~ pasaran getah
7. yang termasuk dalam sesuatu golongan yang khusus atau tertentu (bukan pembahagian atau pengelasan pelajar atau pelajaran dsb): sekolah menengah ~ Melayu
pelajar-pelajar ~ sains
~ tunai
penerimaan dan pembayaran wang tunai
beraliran berhaluan pendapat (politik, pandangan hidup dll): lunas itu ~ untuk mendirikan suatu negara sosialis
pengaliran perihal (perbuatan, usaha dsb) mengalirkan, penyaluran (air, arus elektrik, dll)
pemindahan (emas, modal dsb): ~ air ke sawah padi
~ emas ke luar negeri dilarang oleh kerajaan
pengalir sesuatu yang (digunakan utk) mengalirkan


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata