Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan anarki

1. keadaan tidak ada atau tidak berasaskan undang-undang (ketertiban umum atau pemerintahan yang teratur): kalau orang tidak patuh lagi akan undang-undang, timbullah ~
2. kekacauan atau porak-peranda (dalam negeri dll)


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata

Cl1ck (x) to close
Welcome to tekasilangkata.com