Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan asas

1. alas, dasar, tapak (tempat berdirinya sesuatu bangunan): ~ rumah sudah siap
2. sesuatu yang menjadi sandaran atau pendukung kepada sesuatu yang lain, sandaran bagi sesuatu perbuatan (tindakan, kesimpulan, tuduhan, dll), dasar: pemerintahan negara dengan sistem demokrasi sbg ~nya
tuduhan yang tidak mempunyai ~
berasas mempunyai asas, ada asasnya (dasarnya): tuduhan melulu yang tidak ~
~ kepada
= berasaskan
berasaskan menggunakan (bersandarkan) sesuatu sbg asas, berdasarkan: sistem ekonomi yang ~ kapitalisme
tuduhan yang ~ bukti yang nyata
mengasaskan 1. menyandarkan (meletakkan) pada sesuatu sbg asas, mendasarkan: segala usaha diasaskannya pada kepentingan negara
2. membangunkan (pd peringkat permulaannya), memulakan penubuhan, mendirikan: beliaulah yang ~ GPMS pada tahun 1954
terasasnya telah diasaskan: dr situlah ~ dinasti ke-26
pengasasan perbuatan (proses dsb) meletakkan sesuatu pada sesuatu asas: ~ prinsip kebebasan ini amat penting
pengasas orang yang mengasaskan (memulakan perubahan) sesuatu: pertubuhan itu tidak mencapai tujuan yang dikehendaki oleh ~nya.

Soalan teka teki atau teka silang untuk asas

- kata sinonim dengan kata dasar


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata