Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan awet

(awt) tahan lama, tidak lekas (mudah) rosak
makanan ~ makanan yang tahan lama
mengawet, mengawetkan membuat supaya tahan lama (tidak busuk, rosak, dsb), memelihara atau mengekalkan (kesegaran dsb sesuatu): ~ makanan
pengawetan perihal (proses, perbuatan, dsb) mengawet
pengawet bahan yang digunakan untuk mengawetkan

Soalan teka teki atau teka silang untuk awet

- Tidak mudah patah


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata