Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan balik

I 1. kembali, pulang: budak-budak belum ~ lagi; 2. = sebalik sebelah yang lain, sebelah sana: aliran Sungai Pahang sering mengintai mesra di ~ kehijauan pepohonan; 3. songsang, berlawanan arah
bulu ~ bulu ayam yang songsang
~ adab tidak tahu adat
~ akas Kd kembali hidup
~ andar balik kosong (drpd mengail dll)
~ belah a) songsang
b). Tr tidak mengikut susunan yang betul: kamu susun buku itu ~ belah betul; ~ bokong bahagian dalam menjadi di luar, songsang (baju dll)
~ gagang ki berpihak kepada lawan
~ gelisah Kl sj kuih yang dibuat daripada beras pulut
~ jungkir (berulang kali) kepala di bawah, kaki di atas
~ kekat arus (pasang) berubah
~ kerak kahwin lagi dengan bekas isteri
~ kuang kepala ke bawah (bergantung dll)
~ mazhab taklid (meninggalkan ajaran mazhab tertentu dan mengikut ajaran mazhab yang lain)
~ mata a) bermuafakat jahat (membiarkan orang berbuat jahat, pura-pura tidak tahu, dll)
b) main sunglap
~ modal mendapat modal kembali (tidak rugi dan juga tidak untung), pulang modal
~ nama Id penukaran surat hak milik (tanah dll)
~ pongkang yang di bawah jadi di atas
~ rujuk kahwin balik dengan isteri yang telah diceraikan
~ sakit = ~ pais Kl jatuh sakit semula
~ sedar siuman, sedar daripada pengsan
di ~ belakang(an) = ~ pembelakangan di belakang orang
sebalik; di ~ pada bahagian (aspek dsb) yang terselindung atau tidak begitu ketara: dlm kelucuan pemerihalan ini, jelas kepada kita mesej di ~nya; apakah motif di ~ keinginan ini? sebaliknya berlawanan dengan atau berbeza sama sekali daripada (sesuatu yang telah dikatakan atau disarankan)
balik-balik bp kerap melakukan perkara yang sama: ~ dia lakukan lagi perbuatan terkutuk itu; berbalik 1. berubah arah: perkataannya ~; 2. menjadi berubah duduknya atau letaknya (yang di muka menjadi di belakang, yang di bawah menjadi di atas, dll): keretanya ~ kerana kemalangan jalan raya; 3. berpusing kembali, berpaling: ia ~ melihat isterinya; 4. kembali (ke tempat semula, ke rumah, dll): hamba hendak ~ ke Bentan; 5. ki merujuk kembali (kpd), mengarahkan (menumpukan) kembali perhatian (kpd sesuatu): cara mereka menghubungkan sastera dengan masyarakat adalah berbeza-beza, iaitu ~ kepada ideologi dan sikap masing-masing; ~ hati berubah pendirian
~ mudik = ~ muka a) bertukar haluan (fikiran dll)
b) berubah pihak, membelot
berbalik-balik selalu balik ke tempat semula, berpusing-pusing, berulang-alik
membalik 1. berbalik kembali (arahnya): bola itu ~ sesudah kena tiang; 2. menukar letaknya (menelungkup menjadi menelentang): dibaliknya pinggan itu dan nasi pun tumpahlah; membalik-balik 1. membalik berulang kali: dibalik-baliknya kertas di atas meja itu; 2. membuka-buka (buku dll): sambil bertenggong, ia ~ buku yang tebal itu; 3. berulang-ulang (memikir dll): air matanya jatuh apabila ~ bagaimana sengsara hidupnya; membaliki 1. balik kepada sesuatu (utk mengambil sesuatu, berbaik dengan isteri, dll)
2. ark melepaskan diri daripada tanggungjawab
membalikkan 1. memulangkan, mengembalikan: ia menyuruh ~ wang itu; 2. mengubah letak atau arah sesuatu kepada yang berlawanan dengan asalnya atau sebelumnya: kerja ~ semula perahu pulai itu bukanlah perkara yang sukar; 3. menyebabkan berubah (bertukar dsb) sama sekali: mengapa kau ~ hatiku dan menampal kulit babi di mukaku? 4. menghantar kembali, melantunkan: lantai, siling, dan dinding dibina daripada bahan-bahan padu dan ini akan ~ semua bunyi yang memukulnya; ~ kepala melihat ke belakang
~ muka memalingkan muka
~ perkataan membelit-belitkan perkataan
~ punggung membelakangi, tidak mahu melihat
terbalik menjadi songsang, berubah sama sekali duduknya atau letaknya (yang di hadapan menjadi di belakang atau yang di atas menjadi di bawah): kereta itu ~; bajunya ~; ~ akal gila
~ iman bertukar iman
~ mata Id bp terlampau lama melihat
~ niat bertukar niat
menterbalikkan menjadikan (membuat menjadi) terbalik: menggaris dengan dakwat dilakukan dengan ~ kayu pembaris; suaranya boleh ~ iman seorang lelaki; keterbalikan perihal terbalik: ~ peranan dalam perhubungan ibu bapa dengan kanak-kanak boleh dicapai oleh kanak-kanak dalam situasi lakon; kebalikan sebalik drpd, sebaliknya, lawan(nya): benderanya ialah palang merah di atas tanah putih, ~ bendera Swiss; ~ peperangan dan permusuhan menjadi lebih hebat; pembalikan perihal (perbuatan dsb) membalik(kan)
~ adap sj tumbuhan (pokok menjalar), a) Mussaenda mutabilis; b) Mussaenda glabra; (daun) ~ angin sj tumbuhan (pokok), a) tapu, sedangar, Mallotus barbatus; b) Mallotus marcrotachyus; c) Mallotus paniculatus; akar ~ adap sj tumbuhan (pokok), akar kupur, Rubus glomeratus


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata