Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan besar

1. tidak kecil (ukurannya): bangunan parlimen ~ dan tinggi; kereta ~; bertubuh ~; 2. penting, berpengaruh, berkuasa (berjawatan dsb) tertinggi: di depan sekali tempat orang-orang ~; guru ~ guru yang tertinggi (ketua guru di sesebuah sekolah)
kerani ~ kerani yang tertinggi (ketua kerani)
markas ~ markas tertinggi
3. dewasa: anak-anaknya sudah ~; 4. ukuran (lebarnya, panjangnya, tingginya, luasnya, dll): ~ badannya dua kali badan saya; 5. banyak: projek ini menelan belanja yang ~; bergaji ~; 6. kuat serta luas kawasan pemerintahan atau jajahannya dan dihormati oleh negeri-negeri lain: raja yang ~ lagi adil; 7. mempunyai kegiatan perniagaan yang meluas dan hasil pengeluarannya tinggi (bukan syarikat, perusahaan, dsb): sebuah syarikat yang ~ di Malaysia; perusahaan yang ~; 8. menelan belanja yang banyak dan ramai bilangan jemputannya (bukan kenduri, majlis, sambutan, dsb): kenduri ~; 9. amat penting (bukan hajat, niat, tugas): mereka datang membawa hajat yang ~; 10. sukar diatasi: masalah ~ yang memeningkan kepala; ~ akal sl banyak akal, pandai
~ cakap banyak berbicara, sombong, angkuh
~ empat di balai keempat-empat pembesar di Perak dan Minangkabau
~ hati a) bangga, gembira
b) bongkak, sombong
~ kepala a) keras kepala, bengal
b) bongkak, sombong
~ mulut banyak cakap, sombong
~ panjang dewasa
~ perut a) gelojoh, pelahap
b) hamil
~ kayu ~ bahannya = ~ periuk ~ keraknya prb banyak penghasilan banyak pula belanjanya
~ pasak daripada tiang prb lebih besar belanja daripada pendapatan
berbesar; ~ hati berasa besar hati, berasa bangga (gembira)
berbesar-besar menjadi-jadi, makin bertambah
membesar 1. nampak besar: tiba-tiba saya terhenti, di dalam gelap itu suatu lembaga ~ di depan saya; 2. menjadi besar: tiap-tiap sel itu mengalami semua proses hidup seperti makan, bernafas, dan ~; 3. berlagak seperti orang besar, meyombong, bongkak
membesarkan 1. menjadikan besar, menyebabkan menjadi besar: lubang ini dapat dibesarkan dan dikecilkan; 2. memelihara (mengasuh) hingga menjadi besar (anak dll): ayahku dibesarkan di Melaka; 3. menganggap tinggi (penting dll)
4. meluaskan: ~ tanah jajahan; ~ jurang perbezaan antara miskin dan kaya; 5. menambah bilangan ahli (anggota dalam sesuatu pertubuhan, badan, pasukan, dsb): ~ pasukan tentera; 6. memandang tinggi (mulia) terhadap seseorang, memuliakan: ~ Nabi Muhammad SAW; ~ api menambah besar nyala api
~ diri bercakap membangga-banggakan diri, meninggi diri
~ hati menggalakkan hati, menggembirakan hati, membanggakan
~ lampu menambah besar nyala lampu
~ mata membelalakkan mata, membuka mata besar-besar
~ modal menambah modal
~ semangat memberanikan
membesar-besarkan menambah atau melebih-lebihkan sesuatu (seperti kejayaan, kesusahan, cerita, dsb) daripada keadaan yang sebenarnya: ia ~ kekayaannya; ~ kesalahan orang; ~ perkara yang kecil; memperbesar menjadikan lebih besar, membesarkan lagi: rumah itu sudah besar, janganlah diperbesar lagi; terbesar 1. yang sangat (amat) besar, yang besar sekali
2. tanpa disedari atau tidak sengaja dibuat lebih besar daripada yang dikehendaki atau yang sepatutnya: dia memotong baju itu ~ sedikit; besar-besaran = secara ~ 1. dgn cara (upacara dsb) yang besar (bukan sambutan, majlis perkahwinan, dsb): perkahwinan diraja itu disambut secara ~; 2. dlm bilangan yang banyak: kemasukan orang asing secara ~; menternak ayam secara ~; 3. banyak dan luas pasarannya: berniaga secara ~; 4. meluas dan bersungguh-sungguh (bukan kempen, gerakan, dsb): kempen antidenggi dijalankan secara ~; berbesaran, berbesar-besaran secara besar-besaran
kebesaran 1. perihal (sifat dll) besar, kemuliaan, kehormatan: surat itu dijemput Raja Pasai dengan sempurna ~ dan sempurna kemuliaan; pakaian ~ pakaian yang dipakai ketika istiadat besar-besar
payung ~ payung istiadat raja-raja
2. Jk terlalu besar
pembesaran 1. perbuatan membesarkan (sesuatu): ~ tempat letak kereta; 2. perbuatan membesarkan (bilangan): ~ pasukan Bulan Sabit Merah; 3. perihal (proses) menjadi besar, proses membesar: ~ bahagian akar pokok; pembesar 1. orang yang berpangkat tinggi: baginda bertitah di hadapan ~ dan rakyat sekalian; 2. Id ketua daerah (pejabat dll)
3. alat untuk membesarkan sesuatu
~ suara alat penguat suara

Soalan teka teki atau teka silang untuk besar

- Langkah apa yang diambil apabila dikejar oleh lembu
- Lapang


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata