Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan betik

sj tumbuhan tropika (pokok dengan buahnya), yang isi buahnya berwarna kuning atau jingga dan sedap dimakan, papaya
~ belulang = ~ bubur = ~ rambai sj betik, Carica spp.
Mn
terbetik tersiar (berita dll): pernah juga ~ berita bahawa dia telah mati dibunuh.
bintik
berbetik-betik berbintik-bintik

Soalan teka teki atau teka silang untuk betik

- BUAH-BUAHAN


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata

Cl1ck (x) to close
Welcome to tekasilangkata.com