Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan canggih

terlalu banyak bercakap
1. moden dan kompleks (alat), sofistikated: walau bagaimanapun ~ peralatan yang dipunyai oleh sesuatu badan, selagi yang mengerjakannya tidak menguasai bidang yang mahu diusahakan, maka selagi itulah timbul kesalahan; 2. hebat, menarik, moden (bangunan, pakaian, dll): Liyana kelihatan begitu ~; 3. tugas dengan berkesan, sesuai dengan perkembangan masa: wanita ~; mencanggihkan menjadikan seseorang atau sesuatu (teknologi, peralatan, pakaian, dll) canggih
kecanggihan perihal (sifat, keadaan, dsb) canggih: ~ senjata-senjata moden sangat dikagumi oleh banyak pihak; pencanggihan perbuatan mencanggihkan sesuatu: peluasan dan ~ jurnalisme berbahasa Melayu.


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata