Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan catang

C bekas teko (dibuat daripada rotan)
sj tumbuhan (pokok), cereh rambih, kenidai badak, Microdemis casearifolia.


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata

Cl1ck (x) to close
Welcome to tekasilangkata.com