Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan cucur

aliran (pancaran) ke bawah (air dll): tanah yang dibelinya dengan harta ~ peluhnya sendiri; bercucuran mengalir ke bawah, memancur ke bawah, berpancaran ke bawah: seraya ia menangis ~ air matanya bagai manik diurai; mencucuri 1. menuang air dsb pd, menyirami, menjirus: dia ~ kakinya yang berlumpur dengan air; 2. melimpahkan rahmat dsb ke atas atau pada seseorang: Tuhan ~ makhluk-Nya dengan rahmat; semoga Allah ~ kita dengan rahmat dan hidayah-Nya; mencucurkan 1. mengalirkan turun, memancarkan, memancurkan
~ air mata menangis
2. memberikan (mengurniakan dsb) banyak-banyak, melimpahkan: semoga Allah sentiasa ~ rahmat-Nya ke atas roh kedua-dua orang tua kami yang sangat dikasihi; cucuran aliran ke bawah, pancaran, pancuran
~ atap hujung atap tempat air hujan jatuh
~ harta pembahagian harta kepada waris (kewarisan harta)
Kl, Tr
mencucurkan memulangkan wang (baki daripada membeli barang)
kuih daripada tepung dan bahan-bahan lain yang digoreng
muncung atau jongor perahu
layar ~ layar yang di depan sekali, jib


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata