Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan elektronik

(lktronik) 1. bukan elektron
2. bukan (penggunaan) alat yang dibina (dijalankan) dengan kaedah (prinsip) teknologi elektron: barang-barang ~; 3. cabang fizik dan teknologi yang berkaitan dengan gerak laku, pembangunan, aplikasi dsb litar dan peranti elektronik.

Soalan teka teki atau teka silang untuk elektronik

- kipas perlu benda ini untuk menjalan


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata