Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan fenomena

(f?nom?na) 1. sesuatu kenyataan atau kejadian yang dapat diperhatikan: ~ alam semula jadi; ~ sejarah; 2. sesuatu kenyataan atau kejadian yang dapat diberikan dan dijelaskan secara saintifik

Soalan teka teki atau teka silang untuk fenomena

- Perubahan yang dapat dilihat atau gejala


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata