Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan haram

1. hukum tegahan (dalam Islam) yang dijanjikan ganjaran pahala bagi orang yang mematuhinya dan dosa bagi orang yang mengingkarinya: babi ~ dimakan oleh orang Islam; tidak peduli halal ~ tidak mengendahkan hukum
2. ditegah (terlarang) oleh undang-undang, tidak sah (di sisi undang-undang): dia ditangkap kerana masuk secara ~ ke negeri ini; kumpulan ~; rumah ~ rumah yang didirikan di atas tanah kerajaan atau milik orang lain tanpa kebenaran, rumah kilat
tanah ~ tanah yang diduduki atau dikerjakan tidak dengan izin kerajaan (tuannya)
3. suci, tidak boleh dikerjakan hal-hal yang tidak menentu: Tanah ~ Mekah dan Madinah
Masjidil~ masjid Mekah
4. bp sungguh-sungguh, benar-benar, betul-betul: ~, aku tidak tahu-menahu langsung mengenai perkara itu; 5. bp sedikit pun, langsung (tidak), sama sekali (tidak): ia lari terus, ~ tidak menoleh ke belakang; sehingga hampir waktu senja, jejak babi tunggal tidak juga ditemui, malah berbau pun ~; 6. bp tidak ada, tiada (satu antara yang banyak): ~ seorang pun di antara pengunjung kamar itu tahu bahawa mereka sedang dikepung; ~ jadah (zadah) a) (kata makian) anak yang tidak sah (lahir di luar nikah)
b) (kata makian secara am) celaka: lori ~ jadah itu bukan kenal jenis makhluk; mengharamkan memandang (menganggap, menyatakan) haram (tidak halal), melarang, menegah: agama Islam ~ penganut-penganutnya minum arak, berjudi dan melakukan beberapa perbuatan lain; 2. tidak membenarkan (mengizinkan, meluluskan, dsb), menetapkan (mengisytiharkan) sbg melanggar undang-undang, menegah: kerajaan telah ~ penerbitan buku itu; 3. berteguh hati (berazam) untuk tidak melakukan sesuatu: dia ~ dirinya daripada memasuki tempat yang terkutuk itu lagi; pengharaman tindakan atau ketetapan mengharamkan (melarang, menegah, menolak), pelarangan, penegahan: ~ minuman keras adalah atas sebab-sebab moral dan kesihatan; beberapa buah negara mencadangkan ~ senjata-senjata atom.

Soalan teka teki atau teka silang untuk haram

- MENYALAHI UNDANG-UNDANG
- Perbuatan yang akan membawa anda ke mahkamah


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata