Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan janji

1. pernyataan kesediaan untuk berbuat atau memberi sesuatu: engkau mesti menepati ~ yang kau buat dahulu; dalam ~ bertunangan
menepati ~ membuat (menunaikan) apa yang telah dijanjikan
mengikat ~ membuat janji
pecah ~ tidak dapat menepati janji, memungkiri janji
sampai ~ dapat menepati (menunaikan) janji
2. syarat, ketentuan, tuntutan
dgn ~ dgn syarat
3. pengunduran waktu, tangguh, penundaan: kalau awak tidak berkeberatan, saya meminta ~ empat bulan untuk membayar hutang awak itu; 4. ajal, had, waktu
sudah sampai ~nya sudah sampai ajalnya, mati
~ kosong janji yang dibuat tetapi tidak pernah ditunaikan
~ manis janji yang mengandungi harapan yang indah-indah
~ palsu janji yang hanya bertujuan untuk memperdayakan, mengelirukan atau menipu orang
~ temu janji untuk bertemu dengan seseorang pada masa dan di tempat yang telah ditetapkan kerana sesuatu urusan dsb
~ sampai bilangan genap = ~ sampai sukatan penuh prb sudah sampai ajal
adat diisi, ~ dilabuh prb mengerjakan sesuatu hendaklah menurut apa yang telah dibiasakan (diadatkan)
berjanji membuat (mengikat) janji: dia ~ akan datang ke rumah saya; menjanjikan 1. berjanji untuk memberi (membuat dsb) sesuatu: bapanya ~ satu hadiah istimewa jika dia lulus dalam peperiksaan itu; 2. memberikan jangkaan atau harapan akan berlakunya (terdapatnya dsb) sesuatu, membuka kemungkinan kpd: jambatan yang merentangi Sungai Sarawak ~ pembangunan yang lebih pesat; Revolusi Hijau ~ harapan kepada petani; memperjanjikan ark menjanjikan
perjanjian 1. persetujuan yang dibuat antara dua pihak atau lebih, permuafakatan: Malaysia telah menandatangani satu ~ perdagangan dengan Korea Selatan; ~ jual beli; ~ program persetujuan bertulis antara dua pihak (biasanya pihak pelaksana aktiviti dsb dengan pihak yang mempunyai kuasa untuk meluluskan kewangan) bagi melaksanakan sesuatu aktiviti (program dsb) mengikut jumlah peruntukan yang diluluskan
2. Id wasiat (kitab suci)
Kitab P~ Lama Kitab Taurat
Kitab P~ Baru Kitab Injil

Soalan teka teki atau teka silang untuk janji

- Apakah yang tak boleh tunaikan hinnga anda telah memberinya


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata

Cl1ck (x) to close
Welcome to tekasilangkata.com