Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan jelas

1. terang (perkataan, pemandangan, dll), tidak kabur (mengelirukan dsb), nyata: suara itu tidak ~ pada pendengarannya; keterangan yang diberikan itu tidak begitu ~; 2. habis, selesai, beres (pekerjaan, hutang, dll): dlm sehari boleh ~ pekerjaan ini; hutangnya di kedai itu masih belum ~; sejelas-jelasnya cukup jelas, amat jelas: rancangan itu akan diterima oleh rakyat setelah penerangan yang ~ diberikan kepada mereka; berjelas-jelas berterang-terang, tidak bersembunyi-sembunyi: aku ini hendak ~ dahulu sebelum aku sampaikan amanat orang; menjelasi Mn meminta keterangan yang lebih jelas (lebih lanjut)
menjelaskan 1. menerangkan (lebih lanjut), menghuraikan (sehingga jelas), menyatakan (utk memberikan penerangan): seorang pegawai kerajaan ~ bahawa undang-undang yang baru diluluskan itu hanyalah untuk sementara waktu sahaja; 2. menyelesaikan (pekerjaan, pembayaran hutang, dll), menghabiskan, membereskan: dia sekarang bercermat-cermat kerana hendak ~ harga motokar itu; memperjelas membuat lebih jelas: kita akan ~ keadaan ini dengan memberi dua contoh; kejelasan perihal (sifat, keadaan) jelas, nyatanya, terangnya: ~ imej pada keseluruhan skrin; ~ objektif untuk belajar; ~ amat penting bagi borang dan penerangan yang disertakan; penjelasan 1. keterangan (yang lebih jelas), huraian: Ali meminta ~ sebab-sebab perbuatan adiknya; 2. penyelesaian (pekerjaan, pembayaran hutang, dll)
~ bank (Eko) penyelesaian pembayaran cek dll antara bank
rumah ~ (Eko) tempat menyelesaikan pembayaran cek dll antara bank
penjelas 1. orang yang menjelaskan
2. benda untuk menjelaskan (hutang dll): wang ~ hutang.
sj tumbuhan (pokok), bidara merah (pahit), lempedu pahit, Enrycoma longifolia.

Soalan teka teki atau teka silang untuk jelas

- KELIHATAN


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata

Cl1ck (x) to close
Welcome to tekasilangkata.com