Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan jual

bp = berjual, menjual; ~ lagak menunjuk-nunjukkan lagak, (berlagak) sombong
~ mahal tidak mudah atau segera menerima atau menyetujui sesuatu
~ murah a) menjual barang dengan potongan harga yang banyak
b) mudah atau lekas menerima atau menyetujui sesuatu
harga ~ harga barang tertentu yang dijual
berjual 1. mencari rezeki (nafkah, pendapatan, dsb) dengan memperniagakan sesuatu, berniaga: di Taiping banyak orang yang ~ nasi di tepi jalan; 2. Mn sudah (akan) dijual: kain-kain tiada ~ lagi; berjualan (bukan beberapa atau ramai bilangan peniaga) berniaga, berdagang: di situ ramai juga orang ~ ; menjual menukar barang dengan wang (memberi barang untuk mendapat wang): seorang pegawai Inggeris pernah melihat buku itu dan dimintanya aku ~ buku tersebut kepadanya; ~ akad menjual dengan perjanjian
~ aksi Id = ~ lagak (tampang) terlalu berlagak memperagakan diri
~ bangsa mengkhianati bangsa dan negara sendiri
~ bicara = ~ omong Id pandai bercakap sahaja tetapi tidak berbuat apa-apa
~ diri bp melacur
~ kepala a) membuat sesuatu hanya untuk faedah orang lain
b) menjadi askar sewaan
~ lepas = ~ mutlak menjual tanpa sesuatu perjanjian (tidak boleh ditebus lagi)
~ muka = ~ rupa mencari nafkah dengan menunjukkan rupa kepada orang ramai
~ nama menggunakan nama orang untuk kepentingan sendiri dll
~ rugi menjual barang dengan menanggung rugi
~ petai hampa = ~ tangkai cangkul sekah = ~ tangkai pangkur dedap prb percakapan yang tidak ada kebenarannya, omong kosong
dijual dahulu maka dibeli = telah dijual, maka dibeli prb difikirkan dahulu masak-masak, barulah dikerjakan
menjuali acap kali menjual, banyak barang yang dijual
menjualkan menjual sesuatu untuk orang lain: jikalau nenek hendak ke dlm, tolonglah jualkan beta cincin ini; terjual 1. sudah dijual: semua barang dagangan di kedai itu habis ~; 2. sahaja hendak dijual
~ terbeli prb Mn apa yang dikehendaki daripada orang lain hendaknya berani pula dikerjakan sendiri
jualan 1. barang-barang yang dijual, dagangan: hasil tanamannya adalah untuk ~; 2. berjualan
~ garaj jualan barang-barang peribadi yang sudah digunakan, di kawasan rumah seseorang (biasanya di garaj)
~ lambak jualan pelbagai barang, biasanya dengan harga yang murah
~ langsung jualan sesuatu barangan secara terus oleh pengedar kepada pengguna
~ lelong jualan sesuatu barangan dengan harga yang sangat murah, biasanya si penjual memanggil-manggil pelanggan
~ murah jualan barang-barang dengan tawaran potongan harga yang agak banyak
~ penghabisan stok jualan yang dilakukan untuk menghabiskan stok barang di sesebuah kedai, pasar raya dsb, biasanya dengan harga yang lebih murah daripada harga biasa
~ singkat (Eko) jualan saham yang dilakukan oleh penspekulasi untuk saham yang tidak dimilikinya bagi tujuan mendapatkan keuntungan
~ tender jualan barang dsb dengan cara membuat tawaran harga
penjualan 1. perbuatan (kerja) menjual: ada kemungkinan ~ candu akan dihalalkan oleh kerajaan; 2. Id tempat menjual: ~ karcis (garam dll); penjual orang yang menjual sesuatu: ~ akhbar; ~ bangsa pengkhianat kepada nusa dan bangsa
menteri ~ ark pegawai negeri yang diberi tugas menjual candu

Soalan teka teki atau teka silang untuk jual

- berniaga


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata