Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan keluar

1. bergerak (beralih dll) dari sebelah dalam sesuatu (bangunan, bilik, kawasan, dll) ke sebelah luarnya: pegawai-pegawai itu belum lagi ~ dari bilik mesyuarat; 2. muncul, menampakkan diri (dr berkurung dll): sejak kematian isterinya, ia tidak pernah ~; 3. meninggalkan rumah untuk pergi ke sesuatu tempat atau untuk bersiar-siar: dia ~ selepas makan tadi dan mungkin akan pulang sejam lagi; 4. timbul (muncul, mengalir, dll) dari bawah permukaan (air, tanah, dll) atau dari dalam daging (tubuh dll): cacing itu ~ perlahan-perlahan dari dalam tanah dan menguit-nguit; serpih halus kaca yang terbenam di tapak kakinya dapat juga dicungkilnya ~; cederanya parah dan darah ~ mencurah-curah; 5. diumumkan (melalui siaran akhbar, radio, dsb), diterbitkan untuk pengedaran (kpd orang ramai dsb): bukunya yang terbaru akan ~ awal bulan depan; laporan lanjut jawatankuasa tersebut akan ~ tidak lama lagi; 6. dilafazkan, diucapkan (kata-kata), dilahirkan (perasaan, isi hati, dsb): kata-kata yang sayu itu ~ dengan suara yang putus-putus; 7. berhenti daripada menjadi anggota (persatuan dsb), berhenti daripada berkhidmat atau bersekutu (dengan sesebuah syarikat, jabatan, dll), meninggalkan (pekerjaan, persatuan, dll): ia ~ dari syarikat itu untuk membuka perniagaan sendiri; pengerusi kesatuan itu telah meletakkan jawatan dan terus ~ dari kesatuan; 8. ark muncul (sbg pemenang dalam pertandingan)
9. sl di luar
~ batas menyeleweng atau menyimpang (drpd tajuk atau perkara yang diperbincangkan dll)
~ hutan keluar dari hutan
mengeluari keluar untuk mendapatkan (menentang) musuh: setelah orang Portugis itu mendarat, maka dikeluari oleh barisan orang Melaka; mengeluarkan 1. membawa atau menyebabkan keluar dari sebelah dalam sesuatu (mis bangunan, bilik, bekas, tubuh, dll) ke sebelah luarnya: ~ alat perkakas dari dalam bilik itu dan meletakkannya ke ruang tengah rumah itu; dia ~ kotak rokok dari dalam saku baju; ~ sedikit darah dari tubuh pesakit; ~ air mata menangis
2. menyebabkan keluar (tercabut, muncul, terurai) sesuatu yang tertanam atau terbenam: dicungkil-cungkilnya dengan hujung pisau untuk ~ duri itu dari ibu jarinya; doktor akan berusaha untuk ~ peluru itu dari dadanya; 3. menyingkirkan, memisahkan (dr kumpulan dll): Parti Komunis Indonesia mengalu-alukan dan menyokong penuh keputusan Presiden Sukarno hendak ~ Indonesia dari P.B.B.; dia mesti dikeluarkan dari kampung ini; 4. memecat (ahli, pegawai, dll), memberhentikan dari jawatan (kedudukan dll): pegawai itu telah dikeluarkan kerana curang; 5. mengumumkan (biasanya melalui siaran radio, akhbar, surat pekeliling, dll): ~ arahan dan peraturan baru kepada kakitangan kerajaan; kerajaan telah ~ perintah berkurung di kawasan itu; 6. melahirkan atau menyatakan (perasaan, pendapat, dll), mengucapkan (kata-kata): ia pun menaruh dendam dalam hatinya, tiada dikeluarkannya pada seorang jua pun; ia sendiri tidak mahu ~ kata-kata yang menambahkan kerisauan hati anaknya; 7. membelanjakan: mereka terpaksa ~ wang yang banyak untuk pelajaran anak-anak mereka; 8. mengadakan, menyediakan (wang dll)
~ modal mengadakan modal
9. menerbitkan (buku, majalah, dll): Dewan Bahasa dan Pustaka telah ~ banyak buku pelajaran untuk sekolah-sekolah; 10. menghasilkan (galian, barang-barang mentah, dll): Malaysia ialah negara yang paling banyak ~ bijih timah dan getah asli; ladang pun belum pula ~ apa-apa yang boleh dijadikan wang; 11. Id mengeksport, menghantar (barang dagangan) ke luar negeri
terkeluar 1. (kelihatan atau terdapat) berada di sebelah luar sesuatu: beg duitnya ~ sedikit dari saku belakang seluarnya; 2. dapat dikeluarkan (dicabut, dicungkil, dsb) daripada tempat sesuatu itu terbenam (tertanam dsb), tertanggal keluar dari lubang (celah dsb): akhirnya setelah dicungkil-cungkilnya ~ juga butir tulang itu dari celah giginya; 3. tersingkir (drpd kumpulan, pertubuhan, dsb), terasing atau terpisah (drpd sesuatu golongan, aliran, dsb): cara hidupnya yang sangat berlainan itu menyebabkan dia ~ daripada masyarakatnya sendiri; 4. tidak terlibat (terkait), tidak ada pertalian (dengan sesuatu), tidak kena-mengena dgn: hakim mahkamah harus ~ daripada pertelingkahan politik; 5. disebut atau diucapkan (dengan tidak berapa disedari ataupun dengan tidak difikir-fikirkan terlebih dahulu), terlafaz, terhambur: ketika ia marah itulah ~ kata-kata yang kurang manis didengar; keluaran 1. yang dikeluarkan (dihasilkan): beliau menyeru rakyat supaya lebih banyak membeli barang-barang ~ dalam negeri; 2. yang diterbitkan (bukan buku, majalah, dsb): majalah ~ bulan lepas; 3. yang telah lulus dari (maktab dsb), yang terdidik atau terlatih di, lepasan: guru-guru ~ maktab latihan dan universiti; orang ~ a) orang yang tidak ada sangkut paut, orang yang tidak termasuk dalam atau berkaitan dengan sesuatu (perkara, kumpulan, dll), orang luar
b) sl orang yang di luar golongan (lingkungan) istana: akan anakanda ini terlalulah sekali baik parasnya pada hati beta tiada patut ia bersuami orang ~; ~ negara (Eko) jumlah nilai barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh unit ekonomi dalam sesebuah negara dalam satu tempoh tertentu, biasanya setahun
~ negara bersih (Eko) nilai semua barang dan perkhidmatan akhir pada kos faktor dalam satu tempoh tertentu setelah ditolak susut nilai
~ negara kasar (Eko) nilai semua barang dan perkhidmatan akhir pada harga pasaran dalam satu tempoh tertentu sebelum ditolak susut nilai
pengeluaran perihal mengeluarkan, usaha (proses) menghasilkan, penghasilan: ekonomi negeri kita bergantung pada ~ barangan utama seperti getah, minyak dan bijih timah; ~ barang-barang itu terganggu kerana pemogokan; pengeluar 1. usahawan (syarikat, negara, dsb) yang mengeluarkan (menghasilkan) sesuatu: ~-~ bahan mentah sering kali menghadapi masalah akibat kemerosotan harga; 2. yang mengeluarkan (menghasilkan): negara-negara ~ kelapa yang penting ialah Filipina dan Indonesia.


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata

Cl1ck (x) to close
Welcome to tekasilangkata.com