Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan kes

(k?s) 1. perkara, hal, kejadian: ~ rompakan itu akan dibawa ke mahkamah rendah; beberapa ~ penyakit itu telah didapati dalam kawasan ibu kota; 2. (Udg) prosiding di mahkamah yang melibatkan persoalan undang-undang dan ekuiti
(k?s) bp tunai, kontan
wang ~ wang tunai

Soalan teka teki atau teka silang untuk kes

- Apa yang hanya boleh dibicara dalam mahkamah
- Apa yang hanya boleh dibicara dalam makamah
- Dapat didengar dalam mahkamah
- DOKUMEN
- Sesuatu perkara yang berlaku


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata