Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan kurang

1. tidak atau belum sampai kepada angka (ukuran, takat, dll) yang tertentu, tidak atau belum cukup (genap, lengkap, sampai, tepat, dll): tidak dapat dibayarnya harga tersebut kerana wangnya ~; sudah pun disusun rancangan mengirim pekerja-pekerja ke tempat-tempat yang ~ tenaga buruhnya; 2. untuk menyatakan bilangan atau banyaknya yang belum cukup untuk mencapai jumlah genap yang tertentu, tersedikit sebanyak (satu, dua, dll) untuk menjadi atau mencapai (sesuatu jumlah dsb): ~ dua seratus dua lagi cukup atau genap seratus
~ dua tahil empat kati dua tahil lagi menjadi empat kati
3. lebih rendah atau sedikit daripada sesuatu apabila diperbandingkan: banyaknya hasil padi tahun ini ~ daripada hasil tahun lepas; nilai barang-barang yang diimport ~ daripada yang dieksport; bertambah ~ menjadi makin kurang (drpd keadaan sebelumnya)
4. tidak berapa (baik, maju, sihat, dll), tidak begitu
~ maju tidak berapa maju
~ manis a) tidak berapa manis (kerana tidak cukup gulanya, agak tawar
b) tidak berapa manis atau tertib (bukan tingkah laku dsb), kurang sopan
~ mengerti; ~ pasti; ~ percaya; 5. tidak sempurna (terdapat kelemahan dsb), cacat, cela: cerpen itu tidak dapat disiarkan kerana banyak ~nya; 6. Id ditolak, diambil: lima ~ satu tinggal empat; ~ adat tidak sopan
~ ajar tidak sopan, buruk (kasar) budi pekertinya
~ akal a) bodoh
b) agak gila
~ asam bp kurang ajar
~ bahasa tidak bersopan santun, tidak halus budi bahasanya
~ beres a) tidak berapa beres
b) agak gila sedikit
~ darah penyakit atau keadaan tubuh yang lemah disebabkan tidak cukup darah dalam tubuh
~ fikir tidak difikirkan (dikaji) betul-betul
~ hati tidak berminat
~ ingat a) tidak berapa ingat
b) kurang hati-hati, kurang berjaga-jaga
~ jadi tidak berapa banyak atau memuaskan buahnya atau hasilnya (bukan pokok buah-buahan, padi, dll)
~ jantan pengecut, penakut
~ lebih = lebih ~ kira-kira, di sekitar (sesuatu angka dll)
~ makan (minum, tidur, dsb) tidak cukup makan (minum, tidur, dsb)
~ periksa tidak tahu (sesuatu perkara, keadaan, dsb)
~ sara Kl agak gila sedikit
~ tenaga a) tidak mempunyai tenaga atau kekuatan
b) tidak cukup pekerja
~ terima (penerimaan) tidak berapa menyambut baik (tidak berterima kasih), tidak senang
~ umur belum cukup umur, belum mencapai umur yang ditentukan (utk sesuatu)
~ kerat, rengkuh yang lebih prb usaha tiada seberapa, hanya cakap yang lebih
~ tambah-menambah, senteng bilai-membilai prb sesuatu pekerjaan hendaklah dikerjakan bersama-sama (dengan bergotong-royong) supaya sempurna
kurang-kurang 1. sekiranya kurang (tidak cukup atau memadai), jika tidak: ~ laku barang ini rugi besar nanti; 2. sangat kurang, makin kurang: ~ dikerah orang, lebih-lebih ia hendak datang; sekurang-kurangnya 1. paling kurang, yang tersedikit, serendah-rendahnya: perbelanjaan yang diperlukan untuk melaksanakan rancangan itu ~ satu juta ringgit; kebanyakan penduduk di sini memiliki bendang ~ tiga ekar tiap-tiap satu keluarga; 2. setidak-tidaknya: bagaimana kejam sekali pun mereka, ~ tentu mempunyai belas kasihan terhadap seorang bayi; berkurang menjadi kurang, bertambah (makin) sedikit atau susut daripada sebelumnya, bertambah sembuh (penyakit): pd ketika itu tamu sudah mulai ~ kerana hari sudah jauh malam; penyakitnya ~ sesudah ia berehat; mengurang menjadi kurang (susut)
mengurangi menjadikan berkurang (kerapnya, derasnya, hebatnya, dll), menyusuti: sebuah motokar di sisiku tiba-tiba ~ kecepatan, hampir ia berhenti; mengurangkan 1. menjadikan kurang, menyusutkan, memotong (menjadikan sedikit): rancangan pembangunan negara akan ~ bilangan orang yang menganggur; langkah-langkah kesihatan telah diambil untuk ~ bahaya penyakit; 2. memotong (mengambil, menolak) dari (sesuatu jumlah dsb): harganya akan dikurangkan 20% jika dibayar tunai; terkurang kurang banyak (kuat, lama, dll) drpd, tersedikit drpd: daya tarikan bumi di Madras, India, adalah ~ sedikit daripada tarikan bumi di Honolulu, Hawai; sel-sel darah putih itu jauh ~ jumlah bilangannya daripada sel-sel darah merah; kekurangan 1. tidak (tidak cukup) mempunyai atau mendapat sesuatu yang diperlukan dll: kerja-kerja yang dijalankan tergendala kerana pejabat tersebut ~ kakitangan; serba ~ tidak cukup segala-galanya
2. perihal atau keadaan kurang (tidak mencukupi): kemiskinan bukan terbatas kepada ~ makanan dan kebendaan semata-mata; 3. jumlah yang kurang atau yang menjadikan sesuatu tidak genap (tidak cukup dll), baki: yang dibayarnya tidak cukup, banyak juga ~nya; 4. cacat cela, ketidaksempurnaan, kelemahan: ia manusia biasa yang mempunyai ~, bukan nabi, bukan malaikat; perhimpunan penulis-penulis itu telah membincangkan beberapa ~ dalam novel-novel Melayu; kekurang...an perihal (keadaan) kurang ...: kekurangajaran, kekurangsenangan: berkekurangan mempunyai kekurangan: hidupnya tidak ~ dan dapat dikatakan senang juga; perkurangan perihal berkurang
pengurangan perihal atau perbuatan mengurangi (mengurangkan), penyusutan:~ tentera tidak mungkin dapat dilakukan selagi keadaan belum aman; pengurang Id bilangan (angka) untuk mengurangi

Soalan teka teki atau teka silang untuk kurang

- Apa yang tak banyak


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata