Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan lasak

selalu dipakai (pakaian dll): jam ini juga boleh dipakai ~; tahan ~ boleh dipakai lama (pakaian dll), tidak mudah koyak (luntur, lusuh, dll)
pelasak; pakaian ~ pakaian yang selalu digunakan
selalu bergerak, tidak mahu diam (kanak-kanak dll), selalu berpindah, tidak menentu tempat (pekerjaan dll): Johan berumur lapan tahun dan telah menjadi budak tanggung yang sedang ~; melasak membuat lasak, selalu merayau-rayau: budak-budak ini bukanlah ~ seperti mencuri ataupun merosakkan harta benda orang; kelasakan perihal lasak
Kl biasa atau lali (kerana selalu membuat dll)


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata

Cl1ck (x) to close
Welcome to tekasilangkata.com