Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan legenda

(l?g?nda) 1. cerita dongeng yang bersangkutan dengan kisah-kisah yang bersejarah
2. petunjuk atau kata-kata keterangan tentang sesuatu (seperti peta, carta, ilustrasi, dll)

Soalan teka teki atau teka silang untuk legenda

- cerita yang bersangkutan dengan kisah-kisah bersejarah


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata