Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan lengah

(lngah) 1. kurang peduli (ingat-ingat), cuai, lalai, leka: rancangan itu akan dijalankan dengan tidak ~-~ lagi; 2. tidak segera, lambat, malas: lekas-lekas kembali, jangan ~ di laut; berlengah-lengah, berlengah 1. berlalai-lalai, berlama-lama, berlambat-lambat, bermalas-malas: dgn tiada ~ lagi kami pun menaiki kereta tersebut lalu pergi; 2. berbuat sesuatu untuk melalaikan diri, berleka-leka: ia ~ bermain catur; melengah 1. tidak segera (melakukan sesuatu), tidak hati-hati, lalai, leka: pernah sekali saya dimarahi kerana ~ melayan tetamu; 2. = ~ waktu mengisi masa yang lapang dengan mengerjakan sesuatu: di bawah meja itu ada banyak majalah untuk ~ waktu; 3. melakukan sesuatu untuk menghiburkan atau mempersenang diri (orang lain dsb): ~ anak; ~ hati; melengah-lengah 1. berbuat sesuatu untuk mempersenang-senang atau menghibur-hiburkan diri (orang dsb)
2. = ~ waktu melakukan sesuatu (membaca dll) untuk mengisi waktu
melengahkan, melengah-lengahkan melakukan sesuatu supaya lalai, mengabaikan, melalaikan, melambat-lambatkan: dlm pada itu Rosita tiada melalaikan dan ~ sekolahnya; sengaja membuat helah untuk ~ masa; terlengah tidak teringat akan sesuatu, terlalai (oleh sesuatu), terlena
lengahan perihal lengah: tindakan yang menggunakan strategi ~. kelengahan 1. perihal lengah (lalai, cuai, dll), kelalaian: ~ kita telah menyebabkan kita sekalian menjadi mundur; 2. keadaan tidak berbuat apa-apa (menganggur)
pelengah 1. orang yang selalu berlengah (berlambat-lambat atau lalai)
2. sesuatu yang boleh melengahkan (bermain, membaca, dll)


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata