Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan maslahat

Ar sesuatu yang berfaedah (berguna), usaha dsb yang mendatangkan faedah: dia sentiasa meletakkan kebenaran di hadapannya dan tidak mempermudah-mudahkan sesuatu ~ yang mengenai orang ramai; setiap langkah, peraturan dan undang-undang yang dapat melindungi dan mempertahankan perkara yang disebutkan tadi adalah ~; kemaslahatan kegunaan, faedah: hal yang salah dan bertentangan dengan ~ orang ramai; demi ~ dan kepentingan manusia


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata