Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan mati

1. tidak bernyawa lagi, tidak hidup lagi: biar kita ~ tidak bernisan jangan kita hidup tidak bersopan; timbunan kayu ~ ; 2. tidak pernah hidup (barang-barang seperti batu dll), tidak bernyawa
3. ki tidak terus atau tembus (jalan, lubang, dll), tidak dapat diubah lagi (harga, simpulan, dll), tidak mempunyai air lagi (perigi dll), tidak menyala lagi (api, lampu, dll), tidak bergerak atau berjalan lagi (mesin dll), tidak bergiat atau aktif lagi (pergerakan, pertubuhan, dll), tidak ramai lagi (bandar dll), tidak digunakan lagi (bahasa dll), tidak bertiup lagi (angin dll), tidak dapat berasa lagi (kulit dll), tidak dapat berfikir lagi, buntu (fikiran): jalan itu ~; fikirannya ~ sebentar; percakapannya ~ di situ sahaja kerana seorang pengemis lain datang mengganggu; pintu itu tertutup ~; lampu sudah ~; matahari ~; jam itu ~; parti itu sudah lama ~; negeri yang sudah ~; bahasa Latin ialah bahasa ~; angin sudah ~; kulit ~; ~ air direbus (daging, ikan, dll) sehingga air rebusan hampir kering sebelum digulai: daging itu belum lagi digulai, baru ~ air saja; ~ akal buntu fikiran (tidak dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi); ~ andar a) mati dengan tidak diketahui sebab (atau pembunuhnya)
b) mati dengan tidak disembelih (binatang)
~ angin ki tidak mempunyai kuasa untuk berbuat apa-apa (kerana lemah, tidak ada semangat, dll)
~ ayam bp mati dengan sia-sia
~ balik hidup selamat setelah mengalami bahaya besar (atau penyakit yang teruk)
~ bebang = ~ terbebang = ~ kekebangan mati kerana anak yang hendak dilahirkan itu tidak dapat keluar
~ beranak mati ketika bersalin
~ berangan (berangai suri) kelihatannya mati sebenarnya tidak
~ berdarah mati dengan menumpahkan darah (kerana ditikam, ditembak, dll)
~ berugam Kl mati tetapi tidak hancur mayat atau bangkainya
~ bersebab mati dengan tidak sepatutnya
~ katak mati seperti katak dan tidak siapa yang mempedulikannya
~ kera sudah dipotong tetapi belum kering lagi (kayu)
~ konyol (percuma) mati dengan sia-sia
~ kumlah (hukumullah) mati dengan sepatutnya (seperti terlalu tua dll)
~ kutu(nya) tidak dapat berbuat apa-apa lagi
~ lemas mati kerana tidak dapat bernafas (seperti tenggelam dalam air, kena gas, dll)
~ mampus (modar) bp mati dengan serta-merta
~ mawai ark mati menggeletak
~ pucuk a) mati pucuknya (tumbuh-tumbuhan)
b) tidak ada lagi tenaga kelaki-lakian (lemah zakar)
~ raga menguatkan hati dengan mengetepikan segala keseronokan
~ rasa tidak mempunyai perasaan lagi
~ salai mati lemas (kerana asap, panas, dll)
~ seladang sehidup semati bukan suami isteri (tidak bermadu dll)
~ sesat (syirik) mati dengan cara yang tidak diredai Allah (kerana membunuh diri dll)
~ syahid mati kerana Allah (kerana membela agama dll)
~ anak berkalang bapak, ~ bapak berkalang anak prb anak dan bapa mestilah tolong-menolong pada masa kesusahan
~ dicatuk katak prb orang yang berkuasa dikalahkan (dihina) oleh orang yang lemah
~ gajah tiada dapat belalainya, ~ harimau tiada dapat belangnya prb tahu membuat pekerjaan yang jahat dan tahu menyembunyikan dan menghilangkannya
~ ikan kerana umpan, ~ saya kerana budi prb manusia dapat dipujuk dengan mulut manis atau dengan budi baik
~-~ berdakwat biar hitam prb tiap-tiap pekerjaan janganlah kepalang (janganlah dikerjakan separuh jalan)
~ tidak akan menyesal luka tidak akan menyiuk prb sudah bulat hati untuk melakukan sesuatu dan tidak akan mengumpat atau menyesal kemudiannya
kita semua ~ tetapi kubur masing-masing prb lain orang lain fikirannya
seperti orang ~, jikalau tiada orang mengangkat bilakan bergerak prb seseorang yang daif jika tiada orang menolongnya akan susahlah ia
mati-matian 1. dengan bersungguh-sungguh, dengan segala daya upaya, dengan genap tenaga: mereka berjuang ~ mempertahankan negara; 2. tidak sebenarnya mati, pura-pura mati, mati olok-olok
bermati-mati, bermati-matian bersungguh-sungguh (mengerjakan sesuatu), dengan segala daya upaya, dengan segenap tenaga: kakanda bekerja ~ siang dan malam, pergi ke sana ke mari dengan tidak mengendahkan penat dan lelah; rakyat sekarang ~ berjuang untuk kemerdekaan; bermatikan; ~ diri pura-pura mati
mematikan 1. membunuh: ada kalanya gula juga akan ~ semut; 2. ki menjadikan mati (buntu, luput, tidak berubah, tidak bergerak, dll): pengemis itu ~ langkahnya; setelah ~ enjin skuternya, dia pun naik ke rumah; 3. (Mat) membahagi sebarang pengatas dan sebarang pembawah dengan angka yang sama
kematian 1. perihal mati: orang ke surau dia turut sama, orang ~ dia bersama-sama membuat apa-apa yang patut; angka ~ angka yang menunjukkan jumlah orang yang telah mati
surat ~ surat keterangan bukan orang yang telah meninggal dunia
2. menderita (menanggung) kerana seseorang atau sesuatu yang mati: janganlah tersangat risaukan ~ anak kita itu; ~ angin tidak ada angin lagi (orang dalam pelayaran)
kemati-matian 1. kelihatan seperti sudah mati: dia pengsan ~ lakunya; 2. sampai mati (mengerjakan sesuatu), mati-matian
pemati sesuatu yang digunakan untuk mematikan (jahitan, simpulan, dll), pengukuh, pengetat (skru dll)
burung ~ anak a) sj burung, burung bibit, Cacomantis merulinus threnodes; b) sj burung, burung takuweh, Penthoceryxsonneratii malayanus; burung ~ sekawan sj burung, burung kawan, Anorrhinus galeritus carinatus.

Soalan teka teki atau teka silang untuk mati

- binatang tidak bergerak


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata