Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan muka

1. bahagian hadapan kepala (dr kaki rambut sampai ke dagu): dia memalingkan ~nya; ~nya pucat; 2. = air ~ rupa muka, wajah, paras: sekali-kali janganlah engkau menunjukkan ~ masam kepadanya; 3. sebelah hadapan, bahagian depan: dgn cepat ia melangkah ke pintu ~; 4. hadapan, lwn belakang: mereka berjalan beriring-iringan, Mangkut di belakang, Yusof di ~; 5. (ke) pengetahuan, (pd) kehadiran, di hadapan: Duria dituduh oleh pemerintah dan dibawa ke ~ pengadilan; selalu juga ia membuat ucapan di ~ umum; 6. = ~ surat halaman (buku): berita ~ depan surat khabar itu ialah berita kapal Undan ditembak Belanda; 7. = permukaan bahagian sebelah atas sesuatu (seperti bumi, laut, dll), bidang atau lapisan yang menutup sesuatu, bahagian sesuatu yang pipih atau rata dan yang terdedah kepada pandangan (tidak terselindung): kerana ~ jalan yang mereka lalui itu lekuk-lekak, jadi perjalanan kereta itu seperti perahu yang dipukul gelombang; duit syiling mempunyai dua ~; 8. yang terdahulu, permulaan, pendahuluan
wang ~ wang yang dibayar pada mulanya
9. yang akan datang (tiba)
bulan (tahun, minggu) ~ bulan (tahun, minggu) yang akan datang
~ baru orang baru, pemain baru (dalam sesuatu pasukan), orang yang baru melibatkan diri dalam sesuatu kegiatan (usaha dsb)
~ bumi bidang bumi
~ keratan permukaan sesuatu (batang dll) yang dipotong melintang
~ lama orang lama, pemain dll yang sudah lama melibatkan diri (dalam sesuatu)
~ papan = ~ pot Kd orang yang tidak tahu malu
~ pintu ambang pintu
~ selamba muka yang tidak berubah-ubah (sama ada sedih, riang, dll)
~ taip a) permukaan cetakan bagi sesuatu jenis taip
b) reka bentuk permukaan jenis taip tertentu
~ tarpal = ~ tebal = ~ tembok tidak bermalu
~ bagai ditampal dengan kulit babi prb hal orang yang tidak tahu malu
~ berpandangan, budi berkedapatan, kasih bagai selama juga prb kejahatan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sungguhpun diketahui tetapi tidak dihiraukan
~ licin, ekor (penuh) berkudis prb orang yang pada lahirnya banyak wang tetapi sebenarnya banyak hutang
buruk ~, cermin dibelah prb kerana buruk keadaan diri, orang lain yang disalahkan
mengambil ~ prb membuat-buat laku baik atau manis supaya disayangi orang
tarik ~ dua belas prb hal orang yang sangat kecewa, kelihatan selalu kesal
di muka 1. hadapan muka, dengan terang-terang: kalau berani jangan di belakang tetapi ~ ; 2. di hadapan, di depan
~ umum di khalayak ramai
3. dahulu, pendahuluan
~ puasa menjelang puasa
wang ~ cengkeram
ke muka maju ke hadapan, mara
sekarang ~ dari masa ini hingga seterusnya
mengemukakan 1. membawa ke hadapan atau ke muka
2. mengetengahkan (sesuatu pendapat dll supaya dipertimbangkan), memberi pendapat bukan sesuatu: kertas kerja ini disediakan dan dikarang dengan teliti oleh kementerian yang ~ perkara yang hendak dibincangkan itu; 3. mencadangkan (supaya diterima), mengusulkan: pengundi hanya dapat mengundi calon yang dikemukakan oleh parti, calon lain tidak ada; 4. menyampaikan (pertanyaan, tuntutan, permohonan, dll): ia sendiri masih malu hendak ~ pertanyaan ini kepada Maskam; 5. ki menceritakan, mengisahkan (sesuatu hal dll): Nora ~ kisah dirinya dan pengalamannya dalam kelima-lima cerpennya itu; terkemuka terkenal, ternama: dia memang orang yang ~ dalam kampungnya dan disegani dalam daerahnya; muka-muka; dgn ~ tidak tulus ikhlas, pada zahirnya sahaja
semuka sama mukanya, berhadapan muka
bersemuka berhadapan muka (dengan ), bertemu muka (dengan ): belum pernah ia ~ dengan orang yang mahu menjawab selekas itu; pertemuan ~ boleh menimbulkan masalah; menyemukakan menemukan berhadap-hadapan, membuat supaya berhadapan muka
bermuka memiliki (mempunyai) muka, ada mukanya
~ dua ki suka belot, tidak jujur
~ dinding (kayu, papan, tebal, tembok) orang yang tidak bermalu
~ manis memperlihatkan muka yang manis
tidak ~ ki malu
bermuka-muka 1. berhadapan muka, di depan muka
2. Id secara terus-terang, tidak bersembunyi-sembunyi (melakukan sesuatu dll)
3. tidak dengan ikhlas, hanya pada lahirnya sahaja, berpura-pura: isteri mudanya itu pandai ~ sebab itulah apa sahaja hajatnya dapat belaka; 4. beberapa atau banyak muka (surat): ucapannya ~ panjangnya; permukaan bidang di sebelah atas yang rata (air, meja, dll), muka, paras
~ laut muka laut
berpermukaan mempunyai permukaan: kawasan yang ~ konkrit; pengemukaan perihal (perbuatan dsb) mengemukakan: nama beliau sering dihubungkan dengan ~ aspek kelemahan karya; pemuka pemimpin, pembimbing, penganjur

Soalan teka teki atau teka silang untuk muka

- Kolam dikelilingi rumput
- Lagi tengok, lagi tinggi


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata