Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan pingat

bintang yang dikurniakan oleh kerajaan (sultan dll) untuk menghormati jasa seseorang

Soalan teka teki atau teka silang untuk pingat

- ALAT SUKAN
- Saya digelar sebagai emas, perak atau gangsa, dimiliki oleh yang pertama, kedua, dan ketiga, siapa saya


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata

Cl1ck (x) to close
Welcome to tekasilangkata.com