Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan rata

1. tidak tinggi rendah, datar, papak, papar: bahagian atas meja itu ~; padang bola yang menghijau ~; pukul (hitung) ~ semuanya dianggap sama (tidak dibeza-bezakan), hitung panjang
sama ~ a) sama tinggi dan sama rendah (semuanya)
b) = sama ~ sama rasa sama hak dan kewajibannya (sama tarafnya)
2. seluruh bidang (permukaan) sama diliputi, menyeluruh: hendaknya lantai itu disapu ~; kurang ~ ditutup lantai itu dengan tikar; 3. seluruhnya beroleh bahagian yang sama, tersebar ke merata tempat (berita dll), terdapat (terkena dll) di mana-mana: pusaka itu dibahagi ~; telah ~ lukisannya ditunjukkan; pada masa itu orang Melaka ~lah berkapal belaka; ~-riti Kl ke mana-mana
serata seantero, segenap, seluruh: getah dieksport ke ~ dunia; poster-poster tertampal di tembok-tembok di ~ kampung; keserataan perihal (keadaan) serata: tahap ~ penggunaan bahasa itu masih rendah; menyeratakan menyebarkan ke mana-mana, menyeluruh
rata-rata 1. rata sekali, sama banyaknya dll di serata tempat: baja itu hendaklah ditaburkan ~; saya ingin benar hendak melihat ~ dalam kebun itu; 2. = (di)pukul ~ a) dianggap sama semuanya, dihitung panjang, pada umumnya: keistimewaannya ialah orang-orang bawahannya ~ segan dan hormat kepadanya; ~ mereka tidak berbaju, kecuali yang paling depan; apatah lagi dalam arus sekarang, ~ wanita suka bekerja makan gaji; b) diambil tengah-tengah, dibahagi rata
~ seekar tanah sawah menghasilkan 400 gantang padi setahun; peon dan buruh kasar ~ mendapat dalam lingkungan RM80 dan RM100 sebulan; merata 1. (menjadi) rata: matanya terpaku ke permukaan laut yang sekali-kali tersebak dan ~; buah padi yang sedang masak, kuning, dan ~; 2. = merata-rata tersebar (menular) ke mana-mana, pergi ke mana-mana, merebak: sebentar saja berita kejadian itu ~lah ke seluruh kampung; beberapa lamanya ia ~ di Eropah; 3. = merata-rata serata, segenap, seluruh, seantero: makanan untuk pokok-pokok memang ada sedia hampir-hampir di ~ tempat; lipas didapati di ~ tempat di negeri panas; meratai merata ke segenap..., meliputi (memasuki, melindungi, mengenai, dll) kesemuanya: mata profesor itu ~ semua muka mahasiswa; tidak mungkin rasanya peraturan itu ~ seluruh lapisan rakyat; meratakan 1. menjadikan (menyebabkan) rata, memapakkan, mendatarkan: seluruh kawasan bukit itu diratakan untuk dijadikan tapak kawasan perumahan rakyat; 2. membahagi-bahagikan rata, menyebarkan ke merata tempat: ~ kemakmuran ke seluruh negara ialah tujuan utama kerajaan sekarang; bantuan kecemasan diratakan kepada segenap mangsa bah;
sl sj kenderaan, kereta
~ terbang (melayang) sl kereta yang dapat terbang

Soalan teka teki atau teka silang untuk rata

- datar


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata