Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan responden

(r?sponden) 1. orang yang memberikan maklumat (menjawab soalan-soalan yang dikemukakan dsb) dalam sesuatu kegiatan kaji selidik: kerja menemu bual memerlukan kemahiran, membuat penyelidikan, dan mengadakan hubungan mesra dengan ~ atau pengisah; 2. orang atau pihak yang didakwa dalam aduan atau rayuan yang dikemukakan ke mahkamah


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata