Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan ripai

Pr wang yang diturunkan secara berdikit-dikit oleh beberapa orang untuk membeli sesuatu benda yang mahal, wang pakatan
meripai (berpakat) mengumpulkan wang berdikit-dikit untuk membeli sesuatu benda yang mahal


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata

Cl1ck (x) to close
Welcome to tekasilangkata.com