Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan ruang

1. sela-sela di antara dua deret (banjar) tiang atau di antara empat tiang (di bawah kolong rumah): besarnya rumah itu tujuh belas ~, ~nya tiga-tiga depa; 2. bahagian yang (dibiarkan) kosong atau terbuka dalam sesebuah bangunan
3. lubang yang terdapat dalam sesuatu benda, rongga: ~ hidung; ~ dada; 4. rongga yang dibatasi oleh bidang
ilmu ukur ~ pengetahuan untuk mengira isi (besar) sesuatu benda (kiub, kon, dll)
5. (dalam ilmu falsafah) tempat atau rongga yang tidak ada batasnya, tempat segala yang ada: namun secara rohaniah manusia itu bebas, bebas untuk bergerak, baik dalam ~ mahupun waktu; 6. = ~ waktu (masa) jarak antara satu waktu dan waktu lain
~ waktu yang sempit jarak waktu yang pendek (terhad)
7. = ruangan tempat yang lapang, bilik (bilik dalam rumah, bilik darjah, dll): ~ duduk kami menghadap ke beranda; matanya menyeluruhi ~ bilik darjah itu; 8. petak-petak dalam buah, pangsa
durian lima ~ durian lima pangsa
9. = ruangan tempat yang lapang dalam kapal (perahu), tempat memuat barang-barang, palka: perahu itu bocor, ~nya berisi air; air ~ air dalam ruang kapal (perahu)
10. = ruangan petak atau kolum dalam surat khabar dll, lajur: satu hal yang baru bagi idea majalah ini ialah dibukanya ruangan-ruangan seperti sorotan, cerita pendek, dll; 11. = ruangan petak atau kolum untuk angka: sifar di ruangan ratus tidak dikehendaki kerana 076 serupa sahaja dengan 76; ~ se (puluh, ratus, dll); 12. = ruangan kalangan, lapangan, lingkungan
mencari ruang(an) hidup baharu; tiba-tiba Rosita terbayang di ~ matanya nampak di lingkungan pandangan mata
13. peluang atau skop: Islam memberi ~ kepada akal manusia menyingkap rahsia alam tabii; ~ angkasa angkasa lepas
~ badan rongga pada badan
~ dalam (tengah) bilik dalam (tengah) dalam rumah
~ dapur bahagian dapur rumah
~ depan (muka) bahagian depan rumah
~ lakon ruang (di pentas dsb) tempat dipersembahkan lakonan (tempat dilakonkan babak-babak cerita)
~ legar ruang yang agak luas di sebelah dalam pintu utama sesebuah bangunan, biasanya terdapat tempat bertanya, tempat menerima tamu, tempat menunggu dsb, lobi, foyer
~ lingkup = ~ liput(an) = ~ litupan bidang sesuatu kegiatan atau ilmu pengetahuan atau yang diliputi oleh sesuatu perbincangan (penulisan dsb)
~ mulut rongga mulut
~ niaga ruang untuk menjadi tempat berniaga (dalam kompleks perniagaan dsb)
~ rias (hias) bilik atau tempat berhias
ruang(an) selisih kolum (petak) yang menunjukkan angka selisih (dalam matematik)
~ tamu bilik atau ruang untuk menerima tamu
~ udara a) ruang terhad tempat udara wujud
b) angkasa
c) bahagian atmosfera bumi di atas sesebuah negara, yang dari segi undang-undang terletak di bawah bidang kuasa negara berkenaan: ~ udara Malaysia; bawah ~ Br bahagian di antara penyokong dengan lantai perahu
merajukkan air di ~, hendak karam ditimba juga prb marah yang tiada sampai, apabila ia kemalangan ditolong juga supaya kesusahan itu jangan sampai kepada kita
beruang mempunyai atau ada ruang yang kosong atau lapang: bilik itu sempit sehingga tidak ~ langsung untuk berbaring merehatkan badan; meruang mengeluarkan kotoran dari dalam perut mayat, menyucikan mayat
~ senjata membersihkan senjata
ruangan ruang
~ pojok ruangan dalam akhbar atau majalah yang dikhaskan untuk tulisan atau karangan tertentu secara berterusan

Soalan teka teki atau teka silang untuk ruang

- _____ tempat yang lapang
- Saya boleh besar, boleh kecil, terpulang pada keperluan anda, anda sentiasa bergerak di dalam saya


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata

Cl1ck (x) to close
Welcome to tekasilangkata.com