Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan salin

tukar (pakaian, nama, dll), ganti (kenaikan), tiru (tulisan, karangan, dll)
(se)~ tak tumpah prb dua orang yang serupa benar
bersalin 1. bertukar (pakaian dll), berubah (warna, kulit, bulu, dll): dia mahu ~ pakaian; 2. bh melahirkan anak, beranak: maka permaisuri pun datanglah sakit hendak ~; bersalin-salin bertukar-tukar, berganti-ganti
menyalin 1. menukar (dengan yang lain), mengganti: pakaian hendaklah selalu disalin; 2. memindahkan (ke bekas, tempat lain, dll): penjaga kedai itu sedang ~ minyak ke dalam botol; 3. meniru, menulis (serupa dengan yang ada): bapaku diupah untuk ~ hikayat-hikayat yang tua itu; 4. menterjemah: pd hari itu juga aku mulai ~ buku itu ke bahasa Melayu; menyalini, mempersalin, mempersalini sl memberi hadiah atau anugerah (dengan selengkap pakaian): maka dipersalini oleh Raja Iskandar akan Raja Kida Hindi seperti pakaian dirinya; utusan hendak bermohon diri, dipersalin oleh ratu Bestari; mempersalinkan sl menghadiahkan selengkap pakaian, menganugerahkan: baiklah kita suruh paduka bonda sambut Tun Tuah supaya kita persalinkan dia; salinan 1. turunan (surat dll), halaman atau lembaran yang bukan asal, tetapi sama setiap butirannya dengan yang asal: hanya ~-~ sijil sahaja yang perlu dihantar; 2. terjemahan
persalinan, persalin 1. = pesalin sl selengkap pakaian (sbg hadiah): segala orang yang datang itu semuanya dianugerahinya pesalin; 2. pakaian untuk bersalin: diambilnya pakaian dua ~, satu pakaian laki-laki dan satu pakaian perempuan; 3. perihal bersalin: ~ kulit itu berlaku hanya sehingga lipas itu bersayap; penyalinan perbuatan dsb menyalin (sesuatu naskhah dsb)
penyalin 1. orang yang menyalin (menterjemah dll): ~ hikayat tersebut ialah seorang peranakan
2. alat atau mesin yang digunakan untuk membuat salinan bahan bercetak dsb


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata

Cl1ck (x) to close
Welcome to tekasilangkata.com