Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan sama

1. tidak berbeza atau berlainan (rupa, keadaan, dll), serupa: bajunya ~ dengan baju saya; dua kali dua ~ dengan empat; pangkatnya ~ tinggi dengan pangkat saya; 2. (turut) serta, bersaing (dengan orang lain) melakukan sesuatu: penjaga kedai turut ketawa ~ apabila mendengar cerita itu; 3. yang setanding (setaraf dsb) dgn, setanding, seimbang, setara, setaraf: jikalau seorang raja tiada menaruh malu sopan akan ~nya raja, bukanlah dia itu raja namanya; 4. = sama-sama semua sekali, kesemuanya: mereka sama-sama ketawa; 5. = sama-sama kata yang menunjukkan perbuatan dsb yang berbalas-balasan, saling: memang laki bini itu ~ tidak suka; tahu ~ tahu sama-sama tahu; 6. bp akan, kepada: aku mulai sebal ~ perempuan itu; mengapa engkau mesti marah ~ dia? 7. bp dengan, berserta: Ahmad sekarang sudah jarang bermain ~ kami; 8. sl sambil, seraya: maka kata Raja Muhammad, Cih! Jatuh destar kita oleh Tun Besar, ~ ia memandang penjawatnya; ~ ada apakah, ataukah
~ ada ... atau baik ... mahupun
~ bina mempunyai nilai (kadar, keadaan, dll) yang sama
~ dengan serupa dengan
~ kita antara kita sahaja
~ nilai (mempunyai) sama nilaian (ukuran dll)
~ sahaja tidak berbeza (berubah)
~ sahaja (juga halnya) dengan tidak ubahnya spt
~ segi (mempunyai) segi yang sama
~ sekali seluruhnya, segenapnya
~ sendap Kl berpadanan dan sesuai, cocok
~ sendiri = satu ~ lain antara mereka itu sendiri
~ tengah a) betul-betul di tengah
b) tidak memihak ke mana-mana, berkecuali
~ ukur kesamaan dalam bentuk (saiz dll) antara dua bahagian
~ unsur (unsur-unsur yang) sama sifat kimia nya tetapi berlainan berat atomnya, isotop
air ~ air, sampah ke tepi juga prb jangan ikut campur perselisihan orang bersaudara, apabila mereka berbaik kembali kita akan tersisih juga
burung pipit ~ enggang prb jodoh yang tidak sepadan
tak ~ getah batang dengan getah daun prb kasih kepada anak sendiri itu tidak sama dengan kasih kepada anak saudara
telentang ~ menadah embun, tertiarap ~ memakan pasir = tertungkup ~ termakan tanah, tertelentang ~ terminum embun prb orang yang seia sekata dalam pergaulan
sesama antara (mereka itu) sendiri: mereka pun asyik berbicara ~ mereka; ~ manusia; sama-sama 1. semua sekali, kesemuanya (secara serentak atau sbg satu kumpulan)
2. serta, bertepatan (dengan )
3. turut serta, bersaing (melakukan sesuatu) dengan orang lain: saya mengajak saudara saudari ~ melihat bahasa dalam konteksnya; 4. ungkapan yang lazim digunakan untuk membalas ucapan terima kasih daripada orang lain, terima kasih kembali
? bersama 1. = bersama-sama berserta, bergandingan dgn, serentak dgn: esok harinya Poniem datang ~ anak angkatnya; kami mudik bersama-sama; ~ surat ini anakanda kembarkan wang lima puluh ringgit; 2. semuanya sekali, seluruhnya: tempat perundingan itu harus dipersetujui ~ oleh kedua-dua belah pihak; kedua-dua laki isteri itu pun duduk makan ~ dengan penuh selera; 3. utk sesamanya, untuk sekaliannya: harta ~; kemakmuran ~; 4. bh melakukan hubungan jenis, bersetubuh: isteri diwajibkan melayani suami apabila dia mahu ~; bersamaan 1. bertepatan dgn, berbetulan dgn: hari Khamis ~ 20 September; ada dua orang ahli Tasawuf yang ~ waktunya di Acheh; 2. hampir sama, hampir serupa
3. berbandingan (dengan ), berimbangan (dengan ): 30 sentimeter salji ~ dgn 2.5 sentimeter hujan; skalanya 2 sentimeter ~ 1 kilometer; 4. berpadanan, sesuai: ~ dengan teori tadi, kita buatlah suatu rumusan; 5. setara, sebanding, setingkat: profesor madya di Amerika Syarikat ~ dengan pensyarah kanan di sini; kebersamaan keadaan atau hal bersama: rasa ~ dengan anggota masyarakat; menyama-nyama membuat diri spt, berlaku spt: tidak usahlah kita hendak ~ orang kaya; menyamai sama dgn, setaraf dgn, setanding dgn: pd zaman itu sebuah negeri pun tiada ~ Melaka, melainkan Pasai dan Haru; kuasa Mahkamah Tertinggi Persekutuan sekarang ini tidaklah pula ~ kuasa Mahkamah Tertinggi di Amerika; menyamakan 1. menjadikan sama (serupa, selaras, dll): arnab dapat ~ warna dirinya dengan warna tanah; kerajaan Persekutuan boleh ~ undang-undang antara sebuah negeri dengan negeri yang lain; 2. menganggap (memandang) sama sahaja (dengan sesuatu), menganggap tidak berbeza drpd, menganggap serupa (setara, setanding, dll): pendekatan formalistik sering disamakan dengan pendekatan struktur; gadis Melayu tidak boleh disamakan dengan gadis Barat; 3. mengumpamakan, mengibaratkan, menganggap sama atau seolah-olah spt: manusia tidak boleh disamakan dengan jentera; perbuatan serupa itu dapat disamakan dengan mengusik anjing tidur; mempersamakan menjadikan bersama-sama, memperikutkan, mengembarkan, menyertakan
mempersama-samakan melakukan sesuatu bersama-sama (dengan orang banyak): tidak pernah kerja berat dilakukan oleh seorang sahaja, melainkan sentiasa dipersama-samakan; kesamaan perihal (sifat, keadaan) sama: manusia sangat sukar untuk memelihara ~ dan kesatuan dalam soal bahasa; ketidaksamaan perihal (sifat, keadaan) tidak sama: ~ antara gambaran dan hakikat; persamaan 1. perihal sama (sifat-sifatnya dll), persesuaian: yang membentuk bangsa ialah ~ bahasa, ~ sejarah, dan ~ kebudayaan; ada ~ antara orang asli di Filipina dengan orang asli di Semenanjung Tanah Melayu; 2. perbandingan, perumpamaan, ibarat: ~ yang diberikan dalam sajak-sajak itu banyak yang salah; 3. perbandingan dua ungkapan yang sama nilainya (dalam ilmu hisab, fizik, kimia, dll)
~ kimia perlambangan tindak balas kimia dengan menggunakan simbol unsur-unsur untuk menandakan banyaknya bahan dan hasil tindak balas
penyamaan perbuatan menyamakan (menyelaraskan): perjanjian tentang ~ ejaan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia
penyama sesuatu (orang, perkakas, dll) yang menyamakan

Soalan teka teki atau teka silang untuk sama

- Yang mana satu lebih berat, antara 1kg nasi dengan 1kg emas


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata