Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan sambung

~ tangan ki pertolongan, bantuan
bersambung 1. berhubung dengan (tali dll), bercantum dgn, berkaitan dgn: anjung rumah itu ~ dengan rumah ibu; 2. berlanjutan, berpanjangan, berturut-turut: ketawanya ~ lagi tanda benar-benar geli hati; lari ~ Id lari berganti-ganti
3. diberi tambahan: pita yang ~; ~ berulas tangan ki mendapat bantuan (pertolongan)
sambung-bersambung berlanjut-lanjutan, beruntun-runtun, berganti-ganti
menyambung 1. menjadikan lebih panjang dengan tambahan (tali, perbualan, cerita, dll), memanjangkan, meneruskan (perbualan, permainan, dll): jalan raya itu akan disambung lagi pada tahun depan; ibarat ~ nak panjang, ibarat menyebar nak lebar; 2. menghubungkan sesuatu dengan yang lain (benda yang putus-putus dll): ayah saya sedang ~ rantai basikal dengan dawai; 3. menghubungkan (telefon yang mendapat panggilan dengan sambungan-sambungan lain)
sambung-menyambung 1. bersambung-sambung terus
2. sambung-bersambung
menyambungkan 1. memanjangkan (cerita, perbualan, dll), meneruskan: apa yang saya usahakan selama ini ialah mencari wang dan ~ pasport; dia ketawa, dan kemudian ~ semula percakapannya; 2. menghubungkan sesuatu dengan yang lain (perkara yang putus-putus dll): leher itu ~ kepala dengan badan; 3. menggunakan sesuatu untuk menyambung
4. menyambung untuk (orang lain): dia ~ anaknya tali itu; sambungan 1. tambahan (utk memanjangkan sesuatu), lanjutan (perbualan, cerita, dll): ada ~nya lagi; 2. sesuatu yang telah disambung
~ tangan penolong, pembantu
3. talian telefon daripada telefon utama, yang disambungkan ke beberapa bahagian lain dalam sesebuah bangunan: ~ telefonnya di pejabat ialah 2751; bersambungan mempunyai sambungan (tambahan, lanjutan)
kata ~ Id kata terbitan
persambungan perihal (keadaan dsb) bersambung atau berterusan, kesinambungan, kelanjutan (kpd sesuatu yang sebelumnya): ~ istiadat itu selepas zaman Melaka juga agak sukar dikesan; budaya popular merupakan ~ budaya tradisi; penyambungan perihal menyambung, penerusan: hari ~ pembicaraan itu telah pun ditetapkan; penyambung 1.sesuatu (alat dll) yang menyambung atau meneruskan, penghubung
tanda ~ tanda sempang
2. orang yang menyambung atau meneruskan sesuatu usaha, tugas, dll: kamu semua adalah ~ usahaku
~ lidah orang perantaraan, jurubicara


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata

Cl1ck (x) to close
Welcome to tekasilangkata.com