Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan sederhana

1. tidak lebih dan tidak kurang, biasa, pertengahan, sedang: badannya ~, tidak tinggi dan tidak rendah; pakaiannya yang ~; 2. tidak banyak selok-beloknya, tidak rumit, tidak sulit, mudah: buat satu ayat yang ~; dia menjelaskannya dengan kata-kata yang ~; menyederhanakan menjadikan sederhana (sedang, mudah, pertengahan, dll): kerajaan hendak ~ sistem pelajaran
kesederhanaan perihal sederhana (sedang, pertengahan): suasana kampung yang harmonis digambarkan oleh Othman dengan penuh ~; penyederhanaan perbuatan menyederhanakan: Ejaan Suwandi merupakan ~ dan penyempurnaan terhadap Ejaan van Ophuysen.


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata

Cl1ck (x) to close
Welcome to tekasilangkata.com