Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan sejarah

1. sl asal usul (keturunan), salasilah: ~ Melayu; 2. peristiwa yang benar-benar berlaku pada waktu yang lampau, kisah, riwayat, tambo: cerita yang disangka dongeng itu menjadi fakta ~ sesudah dijumpai bukti-bukti yang mengesahkannya; 3. = ilmu ~ kajian atau pengetahuan mengenai peristiwa-peristiwa yang telah lalu, tawarikh: ~ Tanah Melayu; ahli ~; ~ umum sejarah mengenai seluruh dunia
bersejarah 1. ark menanyakan asal usul, mengusul: sungguh, lebih baik hamba ~ dengan dia; 2. mengandungi sejarah, termasuk dalam sejarah: Melaka ialah sebuah bandar yang ~; menyejarahkan meriwayatkan, mengisahkan
kesejarahan perihal sejarah: watak perwira Hang Tuah dilukiskan dengan amat terbatas sekali, sesuai dengan ~nya dalam Sejarah Melayu; persejarahan perihal sejarah, yang berkaitan dengan sejarah: hakikat keilmuan dan ~ yang ditunjukkan oleh al-Quran; penyejarahan penulisan sejarah: Raja Ali Haji membawa suatu unsur baru dalam ~ Melayu.

Soalan teka teki atau teka silang untuk sejarah

- Kadang-kadang saya disukai, kadang-kadang saya dibenci, biasanya saya tua dan bertarikh, siapa saya
- MATA PELAJARAN


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata

Cl1ck (x) to close
Welcome to tekasilangkata.com