Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan selam

juru~ orang yang kerjanya masuk ke dalam air (utk mencari mutiara, mengetahui ada tidaknya ikan, dll)
kapal ~ kapal yang boleh bergerak di dalam air (biasanya untuk kegunaan peperangan)
berselam Pr menguji siapa yang akan memusingkan gasing dahulu (dalam permainan gasing)
~ air bersumpah dengan menyelam (utk membuktikan kebenaran)
menyelam 1. masuk ke dalam air (dengan seluruh badan): burung penguin sangat pandai ~ dan berenang; 2. masuk ke dalam air untuk mencari sesuatu: dekat Mergui, perusahaan ~ mutiara ada dijalankan; 3. ki masuk dalam-dalam, terbenam, menghilang dalam sesuatu: keris itu ~ ke dalam belikatnya; kapal terbang itu ~ ke dalam awan; 4. ki = menyelami mencari atau menduga (isi hati, perasaan, dll orang lain), mengetahui, memeriksa: kebanyakannya cuba ~ kesusahan kami sbg nelayan; aku mesti ~ lubuk hati gadis bakal isteriku; pandai ~ di air dangkal prb pandai membawa diri
sambil ~ minum air prb sekali melakukan pekerjaan dua tiga maksud tercapai
menyelami 1. menyelam ke dalam air (laut dll)
2. menyelam untuk mencari sesuatu dll: engkau jatuh dia yang menyambut, engkau karam dia yang ~
3. ki menyelidiki atau menduga (isi hati, perasaan orang lain), berusaha untuk mengetahui sesuatu: dia seoranglah yang pernah ~ hati Juliana; tugas saya bukan sahaja mengumpulkan surat-surat itu tetapi juga ~ kandungannya; ~ air dalam tonggak prb sukar sekali untuk mengetahui isi hati orang lain
menyelamkan memasukkan (sesuatu) ke dalam air, membenamkan, mencelupkan: maka dibawanya timba, diselamkannya ke dalam air yang keruh itu; terselam dapat atau sudah menyelam, terbenam
terselami boleh diselami, dapat difahami, terduga
selaman hasil atau usaha menyelam, menyelami atau menyelamkan
penyelaman perbuatan menyelam, menyelami atau menyelamkan
penyelam 1. orang yang menyelam, juruselam: ~-~ yang memasuki lautan dalam terpaksa membawa udara sendiri; 2. sesuatu yang digunakan untuk menyelam, sesuatu yang diselamkan
Id, bp Islam
orang ~ a) orang yang beragama Islam
b) orang Melayu (Indonesia)


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata

Cl1ck (x) to close
Welcome to tekasilangkata.com