Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan setem

(set?m) I kertas kecil bergam, bergambar, dan mempunyai nilai (mata wang) tertentu yang digunakan sbg tanda bayaran pos, bayaran cukai surat perjanjian, dll
bersetem mempunyai setem: surat permohonan hendaklah disertai dengan satu sampul surat yang beralamat sendiri dan ~.
(set?m) II IB, bp 1. suara pengundi (dalam pilihan raya dll)
2. sama nadanya, selaras, setala
tidak ~ a) tidak sama nadanya
b) tidak sesuai (cocok)
menyetem bp 1. membuang undi, mengundi
2. menyamakan nada (dalam permainan muzik), menala
seteman bp pemungutan suara, pengundian

Soalan teka teki atau teka silang untuk setem

- Dia suka duduk di penjuru bila melancong
- Saya mengembara di seluruh dunia tetapi saya menetap di satu tempat sahaja
- SURAT


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata