Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan sindiket

(sindikt) 1. kumpulan orang yang bersatu menjalankan kegiatan-kegiatan haram (seperti menjual barang-barang secara haram, menyeludupkan sesuatu, dsb): ~ membuat wang palsu; 2. kumpulan ahli atau syarikat perniagaan (institusi kewangan dll) yang bersatu untuk melaksanakan sesuatu projek dsb secara bersama
3. kumpulan atau persatuan yang menjalankan sesuatu usaha atau kegiatan untuk kepentingan bersama anggota-anggotanya
bersindiket mempunyai (melibatkan, menggunakan, dsb) sindiket


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata